Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Welzijnscheck-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Vragenlijst invullen

U kunt hier inloggen voor het invullen van de vragenlijst als u:
  • via e-mail/brief een uitnodiging heeft ontvangen voor het invullen van de vragenlijst óf
  • op eigen initiatief de vragenlijst wilt invullen (en u heeft inmiddels een inlogcode aangevraagd).
U kunt ook inloggen voor het inzien van uw persoonlijk rapport.  

Let op!
  • Weet u dat er op uw school een onderzoek loopt, wacht dan op bericht van uw school of de externe instantie die met het onderzoek belast is.
  • Indien u in het kader van Welzijnscheck een e-mail heeft ontvangen, bestaat de inlogcode uit de laatste acht letters (let op: dit zijn hoofdletters) van de link in betreffende mail.

Gerelateerde onderwerpen

beginpagina van dit instrument