Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

ABP-premie omlaag, pensioenen blijven op de nullijn

maandag 14 december 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.
 
Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.

Waarom daalt de pensioenpremie?
Deze premiedaling is met name het gevolg van de overgang van loonindexatie naar prijsindexatie zoals is afgesproken in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016. Deze wijziging heeft het grootste effect op de premie.
De verhoging van het ABP Nabestaanden Pensioen (NP) per 1 januari 2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8%. De pensioenpremie is de premie voor ABP Keuze Pensioen en ABP Nabestaanden Pensioen.

Werkgever betaalt groter deel van de pensioenpremie
Werkgevers gaan in 2016 een groter deel van de pensioenpremie betalen. Werknemers betalen in 2016 30% van de premie zelf (dit was 32%) en werkgevers betalen 70% (dit was 68%).

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 99,3% op 31 oktober 2015, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

Bron: ABP