Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Debatteer mee: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling

donderdag 22 oktober 2015 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Een reeks onderwijsbijeenkomsten voor leraren, schoolleiders en bestuurders in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Georganiseerd door VOION, Arbeidsmarktplatform PO en De Balie.

Het onderwijs is altijd in beweging: leraren die verantwoordelijkheid nemen voor de eigen en schoolontwikkeling, de school als lerende organisatie en technologische innovaties in en buiten de klas. Wat betekent het om als schoolleider samen met het lerarenteam of als lerarenteam in gezamenlijke dialoog leiding te geven aan de ontwikkeling van uw school? Hoe sluit u aan op complexe maatschappelijke ontwikkelingen en leidt u leerlingen zo goed mogelijk op voor een nog onbekende toekomst?

Vertrouwen, ruimte geven en nemen en samen in gesprek gaan zijn hierbij essentieel. Wat is er nodig om dit daadwerkelijk waar te maken? Wat maakt dat het moeilijk is om dit te realiseren in de praktijk van alledag rondom thema’s die de kern van het onderwijs raken? Welke dilemma’s komt u tegen in de organisatie en hoe gaat u daarmee om als schoolleider en leraar?

Vijf debatten, vijf thema’s
In deze debatreeks voor het primair en voortgezet onderwijs gaan we onder leiding van moderator Felix Rottenberg samen met u op zoek naar antwoorden, ideeën en handelingsperspectieven. Elk debat heeft zijn eigen thema. Het doel van de bijeenkomsten is het ontwikkelen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals de volgende dag op school al aan de slag kunnen. Laat ons weten welke ervaringen u hebt opgedaan in uw eigen school, denk mee en geef uw mening!

Data:
■19 november 2015, 20:00 tot 22:00 uur (primair onderwijs)
■27 januari 2016, 17:00 tot 19:00 uur (primair onderwijs)
■3 februari 2016, 17:00 tot 19:00 uur (voortgezet onderwijs) (Let op: gewijzigde datum!)
■9 maart 2016, 17:00 tot 19:00 (voortgezet onderwijs)
■24 mei 2016, 17:00 tot 19:00 (slotbijeenkomst voor primair en voortgezet onderwijs)

De bijeenkomsten vinden plaats in de De Balie in Amsterdam. Houd deze website in de gaten voor het programma van de bijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs. Kijk voor het programma van de bijeenkomsten voor het primair onderwijs op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van De Balie.