Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nog tot 1 december aanvragen regionale procesbegeleiders

woensdag 9 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Schoolbesturen in gebieden met leerlingendaling kunnen nog tot 1 december een bijzondere bekostiging aanvragen om een onafhankelijke regionale procesbegeleider in te schakelen. Daarna sluit de regeling voor dit jaar. De procesbegeleider helpt de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders in de regio op gang te brengen. Dit zodat er maatwerkoplossingen komen voor leerlingendaling. Door samen te werken kunnen schoolbesturen en gemeenten samen een toekomstbestendig onderwijsaanbod realiseren. Een aanbod dat aansluit bij de situatie in de betreffende regio. Het is de bedoeling dat zij daarvoor een gebiedsplan opstellen.

Voor regionale procesbegeleiding in het primair en voortgezet onderwijs is nog ruim €3 miljoen beschikbaar. Per aanvraag gaat het om maximaal €80.000.

Samenwerking schoolbesturen en gemeenten
Eén schoolbestuur treedt op als hoofdaanvrager van deze bijzondere bekostiging. De aanvraag moet door ten minste één ander schoolbestuur worden ondertekend. Ook moet hierover zijn overlegd met ten minste twee gemeenten waar de aanvragende schoolbesturen scholen of vestigingen hebben. Een regionale procesbegeleider werkt voor het hele gebied, ongeacht of alle schoolbesturen in de regio als mede-aanvrager optreden. In het voortgezet onderwijs kan het nodig zijn om voor verschillende schoolsoorten een samenwerkingstraject op te starten. In dergelijke gevallen kan tweemaal een beroep worden gedaan op deze regeling.

Mate van leerlingendaling
De aanvrager moet onderbouwen waarom het nodig is een regionale procesbegeleider aan te stellen. Dit betekent dat het aanvragende schoolbestuur aangeeft met welke mate van leerlingendaling de scholen en vestigingen van de aanvragende schoolbesturen te maken hebben. De leerlingendaling moet voor de gemeenten (primair onderwijs) of vestigingen (voortgezet onderwijs) die binnen het gebied vallen, worden gemeten over een periode van tien jaar. Deze periode moet zo worden gekozen, dat het tijdstip van de aanvraag erbinnen valt. Daarbij mag dus achteruit worden gekeken, of vooruit.

Opdracht procesbegeleider
In de aanvraag moet ook staan welke opdracht de regionale procesbegeleider krijgt. Deze opdracht moet gericht zijn op het bereiken van samenwerking tussen de schoolbesturen, gemeenten en andere relevante stakeholders in de regio. Dit om de gevolgen van leerlingendaling in de regio op te vangen en de totstandkoming van een gebiedsplan te bevorderen.

Voor het indienen van de aanvragen en meer informatie kunt u terecht op de website van DUO.