Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Flevoland

Onderzoeken geven aan dat Flevoland een probleem heeft op het gebied van benodigde instroom, en dan met name op het vlak van eerstegraads leraren. Tekortvakken zijn vooral Nederlands en Wiskunde, maar bij Frans, Duits en Klassieke Talen zijn de tekorten absoluut gezien klein maar relatief omvangrijk. De problemen ontstaan vooral door de uitstroom van leraren, veelal als gevolg van vergrijzing. Flevoland is daardoor een knelpuntenregio geworden.

De afgelopen jaren hebben de besturen van het voortgezet onderwijs in Flevoland al nauw samengewerkt in het Platform onderwijsarbeidsmarkt Almere – Flevoland, beter bekend geworden als Flevokans. De regio Flevoland zet haar activiteiten nu voort via het Platform Flevokans met het project Flevokans II.

Onder Flevokans II zijn er drie deelprojecten gestart:

1. Het behouden van leraren.
Dit deelproject bestaat uit een aantal onderdelen: 
a. Het beperken van de uitval van jonge, startende leraren door een betere begeleiding en coaching.
b. Professionalisering als een vereiste voor aantrekkelijk werkgeverschap
c. Mobiliteit.

2. Het werven van nieuw personeel
Dit deelproject bestaat uit 2 onderdelen:
a. Het Loket;
b. De Flevokansbeurs

3. Anders leren
Dit deelproject bestaat uit 2 onderdelen
a. Het volgen van gerichte scholing
b. Het stimuleren van samenwerking tussen scholen op dit vlak

De oplossingen worden vooral gezocht in:
  • Goede voorlichting aan zij-instromers en herintreders
  • Opscholen van tweedegraads docenten naar eerstegraads docenten
  • Het bieden van een extra begeleiding voor startende docenten
  • Het verbeteren van het HR-beleid

Meer informatie: