Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam

Rotterdam

In Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam werken verschillende schoolbesturen, opleidingen en de gemeente Rotterdam samen om de kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de onderwijsarbeidsmarkt in de regio Rotterdam aan te pakken. Het platform beschrijft in het programma “Knelpuntenaanpak 2013-2016” hun gezamenlijke aanpak van een aantal van deze knelpunten.  

In de periode 2008-2012 heeft Rotterdam een stevige impuls gekregen met het programma ‘Rotterdam boeit, bindt, bouwt en borgt’, maar extra inspanningen blijven nodig om de hardnekkige knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt in onze regio het hoofd te bieden. Daartoe is een actieprogramma ‘Knelpuntenaanpak’ ontwikkeld dat voortbouwt op de infrastructuur en het instrumentarium van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) en het programma ‘Rotterdam bindt, boeit, bouwt en borgt’.  

Het programma
In dit actieprogramma ligt de focus op drie projecten:
  1. het verkleinen van het percentage onbevoegde docenten;
  2. het verhogen van de kwaliteit van docenten d.m.v. professionalisering en begeleiding van startende docenten;
  3. het investeren in digitale didactiek om flexibeler om te kunnen gaan met fluctuaties in de onderwijsvraag en daling van inkomsten. 

Vanuit het ministerie is voor een periode van 3 jaar, ingaand schooljaar 2013-2014 een bedrag toegezegd van 1,5 miljoen euro ter ondersteuning van dit actieprogramma.  

Op 20 juni 2013 zijn alle schoolleiders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een informatieve bijeenkomst over de aanmelding voor de drie projecten van de Knelpuntenaanpak van het Platform Rotterdam Onderwijsarbeidsmarkt. Bekijk hier de presentaties van de drie projecten.   

Meer informatie:  

De Rotterdamse Leraren C.A.O.
De Rotterdamse Leraren C.A.O is een set Rotterdam-eigen complementaire arbeidsafspraken onderwijs (C.A.O.). De C.A.O. is onderdeel van het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont! en uitgewerkt door het Rotterdamse scholenveld en de gemeente. In het factsheet leest u meer over deze cao.