Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Aanvragen maatregel 3

Aanvragen maatregel 3: Employabilitytraining

Met ontslag bedreigde werknemers in het voortgezet onderwijs krijgen in de vorm van een employabilitytraining ondersteuning in hun oriëntatie op c.q. het zoeken naar een andere baan.

Algemene informatie:
  • Een beschrijving van deze maatregel en informatie over de vergoeding leest u in het Factsheet. (versie 17 november 2016)
  • Procedurele/administratieve informatie leest u in het Stappenplan. (versie 17 november2016)
  • Om medewerkers te informeren die gaan deelnemen aan deze maatregel kunt u gebruik maken van het document 'informatie deelnemer'. U mag deze informatie naar eigen inzicht aanvullen/aanpassen.
  • Inkoopvoorwaarden A&O fonds VO
Let op: u kunt de ingevulde en ondertekende formulieren ook inscannen en mailen naar sectorplanvo@voion.nl

Formulieren 
    - Aanvraagformulier (versie 29 april 2016) 
    - Instructie voor de dienstverlener (versie 29 april 2016)
    - Presentielijst (versie 13 juli 2016)  
    - Voorbeelden van aanbieders/dienstverleners. U bent vrij een andere aanbieder/dienstverlener
      te kiezen.

Vragen? 
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Tiny Rompen (06 22652623/ t.rompen@caop.nl). Heeft u financiële of administratieve vragen? Bel 045 579 8003 of mail sectorplanvo@voion.nl .


Terug naar vorige pagina