Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Aanvragen Sectorplan-VO

sectorplan_vo1.png | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Aanvragen Sectorplan-VO

Op deze pagina's vindt u alle informatie die u nodig heeft om subsidie aan te vragen voor de maatregelen uit het Sectorplan Voortgezet Werkvermogen voor het voortgezet onderwijs.

Let op: De aanvraaginformatie op deze pagina's is alleen voor schoolbesturen die een deelplan hebben ingediend voor het Sectorplan-VO. Overige schoolbesturen vinden de aanvraaginformatie op www.voion.nl/sectorplan.

Periode
Aanvragen van subsidie en uitvoeren en verantwoorden van de werkzaamheden kan tot 1 september 2017.

Maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen

Maatregel 1: scholing

 • Gesprekskringen en ontwikkelnetwerken (maatregel 1A)
  - Externe procesbegeleider (maatregel 1A1)
  - Opleiding integraal HR voor leidinggevenden (maatregel 1A2)
  - Opleiding tot coach/begeleider (maatregel 1A3)
 • Opleiding integraal HR voor leidinggevenden (maatregel 1B)
 • Gesprekstraining voor leidinggevenden en medewerkers (maatregel 1C)
 • Training intervisie voor leidinggevenden en medewerkers (maatregel 1D)

Klik hier voor alle aanvraaginformatie voor maatregel 1.  

Maatregel 2: Maak werk van je inzetbaarheid

 • Loopbaanscan (maatregel 2A)
 • Vervolginterventie (maatregel 2B)

Klik hier voor alle aanvraaginformatie voor maatregel 2.

Maatregel 3: Employabilitytraining

Klik hier voor alle aanvraaginformatie voor maatregel 3.