Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Themabijeenkomsten

Inleiding

Voion organiseert twee à drie keer per jaar themabijeenkomsten in het land. Deze vinden plaats in Eindhoven, Utrecht en Zwolle of Assen. De themabijeenkomsten zijn bedoeld om de mensen uit het vo-veld met elkaar te verbinden, om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen rond een bepaald thema.

U ontvangt van Voion een uitnodiging voor de themabijeenkomst in uw regio.

Data themabijeenkomsten
Ga voor data naar de pagina cursussen van deze site.