Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Werkstress

Terugblik themabijeenkomst Werkstress

In november 2014 namen 12 preventiemedewerkers/arbocoördinatoren deel aan de themabijeenkomst van Voion over werkstress. Het delen van kennis en ervaringen stond centraal tijdens de bijeenkomsten. Deelnemers gaven aan dat hun rol als preventiemedewerker/arbocoördinator op dit thema een stuk duidelijker geworden is.

Tijdens de bijeenkomst verzorgde Jan Harmen Kwantes, adviseur van inPreventie*, een presentatie. Hierbij ging hij op verschillende facetten van werkstress in:
- wat is PSA (werkstress/werkdruk is daar een onderdeel van)?
- wet en regelgeving;
- op welke manieren kun je naar werkstress kijken?
- en welke rol kan en moet de preventiemedewerkers/arbocoördinator spelen bij werkstress?
In de powerpoint van de presentatie leest u hier meer over.

Na de presentatie was er volop gelegenheid om ervaringen te delen en te discussiëren. Hoe ver gaat de rol als adviseur? Is de preventiemedewerker/arbocoördinator iemand die alleen signaleert? Of moet hij/zij ook de oplossingen bedenken? Welke instrumenten zijn er en waar kan ik die vinden?

Positie van de preventiemedewerker
Ook werd er aandacht besteed aan de positie van de preventiemedewerker/arbocoördinator binnen de schoolorganisatie. Wordt er samengewerkt met de HR-afdeling? Weet je welke afspraken er zijn gemaakt met de arbodienst? Heb je regelmatig contact met je (G)MR en staat werkstress dan op hun agenda of is de preventiemedewerker/arbocoördinator en/of de HRM –adviseur degene die werkstress bespreekbaar maakt met de (G)MR?

Ervaringen deelnemers
Hein van Leeuwen, preventiemedewerker op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam, over de bijeenkomst:” Als preventiemedewerker vind ik het natuurlijk prettig om nu meer inzicht te hebben in deze materie. Daarbij vond ik bijvoorbeeld het verschil tussen onderwijzende versus leidinggevende medewerkers en de sluipende gevolgen voor de gezondheid als gevolg van langdurige blootstelling aan werkstress eye-openers. Het wordt nu immers mogelijk om daar vanuit de invalshoek van de preventiemedewerker ook rekening mee te houden, c.q. dit gefundeerd onder de aandacht te brengen.”

Ervaringen van andere deelnemers:
- "er was veel informatie uitwisseling en voldoende ruimte om ervaringen te delen";
- "interactie tussen deelnemers en cursusleider was goed";
- "er was een goede referentie naar de praktijk";
- "ik heb extra informatie gekregen over de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie t.a.v. thema werkstress en de mogelijkheden die hij/zij heeft hierin te handelen";
- "goede presentatie en het aanbieden/verwijzen naar instrumenten".

Meer informatie


* Het ministerie van SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat de preventietaak in bedrijven beter kan. InPreventie richt zich op het versterken van preventie in bedrijven en ondersteunt het werk van de preventiemedewerker. InPreventie is een initiatief van TNO. De ontwikkeling van het platform en netwerk wordt gefinancierd door het ministerie van SZW en ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties.