Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Arbodienst of gecertificeerde deskundigen?

Sinds juli 2005 mag u de deskundige ondersteuning zelf organiseren of geheel of gedeeltelijk inkopen bij andere aanbieders.

Taken intern of extern?
De verzuimbegeleiding, PAGO/PMO en eventuele aanstellingskeuring moet u door een bedrijfsarts laten uitvoeren en uw RI&E moet u door één van de vier Kerndeskundigen laten toetsen. Kerndeskundigen hoeven niet bij een arbodienst werkzaam te zijn. Daarnaast bent u als werkgever verplicht om voor het uitvoeren van preventieve taken op de werkvloer een of meerdere werknemers aan te wijzen.
Voor alle overige taken bepaalt u zelf of u deze extern inkoopt dan wel in eigen beheer uitvoert.

Maatwerk of vangnet?
In principe kiest u voor de zogenaamde maatwerkregeling (alleen deskundigheid inkopen die u zelf niet in huis hebt) of voor de vangnetregeling (u besteedt alle arbodienstverlening uit aan een arbodienst). Welke u ook kiest, in beide gevallen bent en blijft u als werkgever verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Omdat de CAO VO niets voorschrijft over het contracteren van arbodienstverlening moet u, als u kiest voor de maatwerkregeling, instemming hebben van (p)(g)mr.

In schema:  

 EG-richtlijn Taken   Maatwerkregeling
Bij CAO of per instelling met instemming PMR
Vangnetregeling
In alle andere gevallen 
Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van EG-richtlijn

Algemene preventietaken (art. 13)

Preventiemedewerkers, of werkgever zelf
(bij minder dan 15 personeelsleden); deskundigheid afgeleid uit RI&E
Toets en advies RI&E (art. 14 of 14a) Onder verantwoordelijkheid van 1 van de 4 gecertificeerde kerndeskundigen, indien mogelijk intern Door gecertificeerde arbodienst, indien mogelijk intern
Bij personeelsomvang <25 en gebruik branche-instrument: geen toets
Bij personeelsomvang <10 en gebruik branche-instrument: geen toets
Voorrangsregel EU niet van toepassing (art. 14 of 14a)  Verzuimbegeleiding Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst
 PAGO Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst
 Aanstellingskeuring Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst
 Spreekuur Tenminste contract met bedrijfsarts en ingeschakelde deskunidge bij RI&E Contract met gecertificeerde arbodienst