Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Beroepsziekten in Cijfers 2011

dinsdag 6 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Beroepsziekten in Cijfers 2011’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het rapport is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2010 en van de trends die hierin optreden.