Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van de Leerling 2016

woensdag 13 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: De Staat van de Leerling 2016
In opdracht van: Inspectie van Onderwijs / Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: de leerlingen van PO, VO, MBO
Datum rapportage: april 2016


Hoe ziet volgens leerlingen hun droomschool eruit? En wat is er volgens hen nodig in het onderwijs om tot hun droomschool te komen? Vijftig leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs beschrijven hun dromen over het onderwijs in de Staat van de Leerling 2016.

De leerlingen gingen met elkaar in gesprek, maar hebben ook met enquêtes en interviews informatie opgehaald bij een bredere groep leerlingen en studenten. Zij brengen hierbij in kaart hoe zij het onderwijs vandaag de dag ervaren en wat er verbeterd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Dromen over je Basisschool;
  • Tips voor de minister;
  • De droomdocent in het voortgezet onderwijs;
  • ‘n Kijkje in de Schooltas;
  • Een dag in het leven van een VWO-student;
  • Op weg naar je droombaan in het MBO;
  • Van nu naar droomschool. 

Gerelateerde onderwerpen