Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs'

donderdag 2 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Datum
Donderdag 2 november 2017

In deze bijeenkomst, georganiseerd door het Ministerie van OCW, komen in vijf interactieve workshops verschillende succesverhalen op het gebied van leerlingendaling aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee workshops deelnemen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Een unieke kans om ideeën op te doen hoe om te gaan met leerlingendaling, geïnspireerd te raken door goede voorbeelden en uiteraard de mogelijkheid om te netwerken. U bent van harte uitgenodigd!

Programma
9.15 uur - Inloop
9.45 uur - Start workshopronde 1
10.45 uur - Pauze
11.00 uur - Start workshopronde 2
12.00 -13.15 uur - Netwerklunch

Inhoud workshops
Workshop 1 Geen grenzen tussen regulier VO en speciaal onderwijs 
Door Albert Weishaupt (Roelof van Echten College)
In Hoogeveen is Eduwiek in gebruik genomen, een onderwijsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Vanuit de gemeenschappelijke visie dat ieder kind goed onderwijs verdient, hebben speciaal en regulier voortgezet onderwijs hun krachten gebundeld en samen een nieuwe school gerealiseerd.

Workshop 2 Werk je in de nesten. Van een ander
Door John Vernaus, Vivianne Buteijn (RO groep) & Paul Slegers (SOML)
Krimp verbindt: hoe de 'satéprikker-aanpak' de bedreigingen van krimp ombuigt naar kansen. Aan de hand van twee voorbeelden: Kindcentrum voor passend onderwijs in leegstaande kerk en Platform hoger onderwijs Roermond. Met ruimte voor vraagstelling van deelnemers. Een tipje van de sluier? 'Zoek je oplossing in de problemen van een ander!'

Workshop 3 Afstandsonderwijs een oplossing voor problemen bij een dalend aantal leerlingen
Door Peter de Visser (Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe)
Door leerlingendaling verdwijnen er scholen waardoor reisafstanden groter worden, klassen kleiner, docenten voor sommige vakken zijn schaars. Dit zijn vaak enorme uitdagingen. Dit vraagt om (innovatieve) oplossingen. Bij RSG Stad en Esch te Meppel hebben ze een deeloplossing gevonden: afstandsonderwijs. In deze workshop wordt u interactief meegenomen in de wereld van interactief onderwijs met camera's en internet. Wat zijn de do's en de don'ts en wat is er nodig om dit te laten slagen?

Workshop 4 Strategische personeelsplanning (SPP) en regionaal transfercentrum (RTC): vooruitkijken, anticiperen, samenwerken
Jack de Bruin (VOION) en Tiny Rompen (Arbeidsmarktplatform PO)
Hoe krijgt u zicht op uw personeelsbehoefte op de lange termijn? VOION ontwikkelt een nieuw strategisch personeelsplanningsmodel. Daarmee kunt u voor uw scholen/bestuur tijdig veranderingen in uw personeelsbehoefte zien aankomen en daarop anticiperen. In deze workshop krijgt u een korte uitleg over de scenariomodellen van po en vo en een presentatie van het nieuwe personeelsplanningsmodel.

Workshop 5 Een adequaat antwoord op personele vraagstukken bij krimp en lerarentekort
Door Mini Schouten (Personeelscluster Oost Nederland voor primair onderwijs)
Personeel is het kapitaal van ieder schoolbestuur. De leraar is bepalend voor de kwaliteit en de resultaten in het onderwijs. Tegelijk is het 85% van de begroting en daarmee het grootste financiële risico. Hoe blijven besturen in controle en hoe kunnen ze blijven sturen op de kwaliteit? In deze workshop wordt u meegenomen in het proces van samenwerking tussen de besturen van PON, zonder dat zij hun autonomie te verliezen.

Meer informatie over de inhoud van de workshops vindt u op de website van het Ministerie van OCW.

Locatie en bereikbaarheid
De bijeenkomst vindt plaats bij NDC den Hommel in Utrecht.
Het adres is: Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
Den Hommel is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. U kunt voor de deur gratis parkeren.

Aanmeldformulier
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van het Ministerie van OCW.

Vragen
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Verheij, via lld@minocw.nl.