Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E

donderdag 21 september 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Datum
21 september 2017 in Utrecht

In iedere school zijn er risico’s die de gezondheid en veiligheid van medewerkers en leerlingen in gevaar kunnen brengen. Denk aan te hoge werkdruk, een onfris binnenklimaat, werken met gevaarlijke stoffen en machines. De Arbowet verplicht organisaties een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken. Met de Arboscan-VO, het RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs, inventariseert en analyseert u uw arborisico’s en maakt u een plan van aanpak voor hoe u de risico’s wegneemt of beheersbaar maakt en houdt u deze up-to-date.


Tijdens deze cursus gaan we het hebben over het actualiseren van de RI&E vanuit de praktijk. Wanneer en hoe vaak actualiseert u de RI&E en het plan van aanpak? Wie betrekt u bij de actualisatie van de RI&E? En hoe regelt u de financiering voor het oplossen van knelpunten? Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en werken aan de aanpak van de knelpunten uit de Arboscan-VO, zoals preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, mr-leden en hoofden/medewerkers facilitair. Deelnemers hebben reeds ervaring met de Arboscan-VO en hebben een RI&E doorlopen. Voor personen die nog geen ervaring hebben met de Arboscan-VO is het aan te bevelen eerst de kennismakingscursus Arboscan-VO te volgen.

Programma   

De cursus duurt van 13.00 tot 16.30 uur

12.45 - 13.00 uur    Ontvangst met een broodje
13.00 - 13.10 uur    Introductie
13.10 - 14.45 uur    Het actualiseren van de RI&E: Valkuilen en kansen Aan de orde komen:
  • Beleidscyclus RIE en plan van aanpak. Periodiek bewaking pva, evaluatie, rapportages, bijstellen.
  • Actualiseren van de RI&E: wanneer, hoe vaak en hoe?
  • Wie betrek je bij de actualisatie / nieuwe RI&E?
  • Planning van de RI&E: wie, wat, wanneer?
  • Financiering voor het oplossen van knelpunten
  • Hoe zit het met toetsing van de RI&E?
14.45 - 15.00 uur    Pauze
15.00 - 16.00 uur    De uitvoering in de praktijk; gelegenheid een eigen casus in te brengen
16.00 - 16.30 uur    Gelegenheid tot stellen van vragen
16.30                       Afsluiting

Aanmelden
Deelname aan de cursus kost € 90,-- p.p. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Wilt u een casus inbrengen? Dit kunt u aangeven via het inschrijfformulier bij opmerkingen of stuur een e-mail naar info@voion.nl

Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Inschrijven