Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Denk mee. Wat zou Voion moeten doen aan Lerarentekort en Duurzame inzetbaarheid?

donderdag 2 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Donderdag 2 november, 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Seats2meet, Utrecht

Sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben besloten dat Voion de komende jaren extra inzet gaat plegen op de thema’s ‘Lerarentekort’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Graag wisselen we met u van gedachten over hoe Voion invulling zou moeten geven aan deze thema’s en waar scholen behoefte aan hebben.

Wij nodigen docenten, schoolleiders, P&O-ers en besturen uit om hierover met ons mee te denken tijdens de veldraadpleging op 2 november a.s. Bij de aanmelding kunt u aangeven over welk thema u mee wilt praten. Wij stellen uw deelname erg op prijs.

Thema Lerarentekort
De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is regionaal van aard. Bij de ene regio staat de problematiek van de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen (krimp) centraal, in de andere regio is dit het bevorderen van de instroom docenten in specifieke tekortvakken en voor weer een andere regio is dit het stimuleren van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Voion kiest daarom voor een regionale aanpak, waarbij we de samenwerking en kennisdeling proberen te stimuleren met een sterke regionale ondersteuning voor zowel de schoolbestuurders, de schoolleiders/rectoren als de HRM-adviseurs. Door regionale samenwerking van schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen in regio’s afspraken gemaakt worden over maatregelen die bijdragen aan het oplossen van het regionale arbeidsmarktvraagstuk. Te denken valt aan:

  1. Wat kunnen we doen om de instroom in de lerarenopleidingen te verhogen?
  2. Hoe kunnen we zij-instroom bevorderen?
  3. Hoe zorgen we dat (startende) docenten niet vroegtijdig uitvallen (begeleiding, doorlopende ontwikkellijnen, duurzame inzetbaarheid)?
  4. Hoe kunnen we mensen die ooit een onderwijsbevoegdheid hebben behaald maar niet in het onderwijs werkzaam zijn verleiden tot het leraarsvak?
  5. Wat kunnen we gezamenlijk ondernemen om het imago van de leraar te verbeteren?
  6. Hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren?
Thema Duurzame inzetbaarheid
Door het stijgen van de AOW-leeftijd moeten veel onderwijswerknemers langer door werken. Langer door (kunnen) werken en vitaal de eindstreep halen is echter geen automatisme. Dit blijkt onder andere uit het gestaag stijgende ziekteverzuim bij 65-plussers (in het voortgezet onderwijs van 4,7% in 2013 naar 7,2% in 2015). Het is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers om maatregelen te treffen die veilig, vitaal en (mentaal) gezond werken bevorderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een professionaliseringsportaal waarmee werkgevers hun werknemers kunnen stimuleren en faciliteren aan de slag te gaan met hun duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.  

Aanmelden
U kunt zich vóór 20 oktober a.s. aanmelden via het inschrijfformulier.  

Inschrijven

sluit

preview