Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren

dinsdag 21 november 2017 | Loopbaan & professionalisering

21 november 2017, 16.30 – 20.00 uur, inclusief broodjes en borrel na afloop
Hondsrug College, Emmen


Welke ruimte hebben leraren om het onderwijs binnen de school te ontwerpen? Welke zeggenschap hebben ze over de inhoud van de lesstof, de manier van aanbieden van de lesstof, de pedagogisch-didactische aanpak en de professionalisering? En hoe voert u, leraren, schoolleiding en bestuur het gesprek over deze zeggenschap in uw school?

We nodigen u van harte uit voor een dialoog over wat uiteindelijk de kern is: wat hebben leraren nodig om hun beroep goed uit te kunnen oefenen? Op deze avond gaan we samen met leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, vakbonden en andere geïnteresseerden uit het hele land de dialoog aan over deze vraag.

Vertrouwen en zeggenschap
Per 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. In deze wet staat dat leraren, schoolleiding en bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Met het professioneel statuut spreken ze vertrouwen in elkaar uit. Om van het statuut een levend document te maken, is vooral het gesprek belangrijk dat daaraan voorafgaat. In een open dialoog onderzoeken alle betrokkenen de kansen die de wet biedt.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Programma

 16.30 uur Inloop
 16.45uur         Welkom en introductie
 17.00 uur     Inspiratie over zeggenschap en verantwoordelijkheid in school
Theo Zeinstra, docent natuur- en scheikunde en clusterleider Exact, was een van de docenten die samen met anderen een nieuwe organisatiestructuur voor het Roelof van Echten College in Hoogeveen heeft ontworpen. In dit model worden rollen en taken structureel anders ingedeeld, waardoor de regie in handen komt van de docenten. Docenten krijgen hierdoor meer vrijheid om hun eigen werkruimte in te richten. Daarmee won de denktank "slimmer werken" de onderwijspionierstrofee 2011-2012. Over de ontwikkeling sinds 2011 - naar een andere cultuur waarin gespreid leiderschap en leren en ontwikkelen gewoon worden  - vertelt Theo graag meer.‚Äč
 17.30 uur Pauze met broodjes
 18.00 uur Dialoog volgens Appreciative Inquiry-methodiek
In een dialoog onderzoeken we in gemixte groepen welke persoonlijke
ervaringen deelnemers zelf hebben opgedaan met zeggenschap van docenten. Hoe zou het eruit zien als we positieve voorbeelden uitvergroten? En wat kunt u doen om de gewenste situatie in stappen dichterbij te brengen?
 19.15 uur Wat kunnen de deelnemers gezamenlijk doen? Hoe krijgen zeggenschap en verant-woordelijkheid van leraren concreet handen en voeten in uw eigen school? In een actieve werkvorm maken we de ideeën zichtbaar.
 19.45 uur Toegift door Rolf Albring, locatiedirecteur CSG Beilen
 20.00 uur Napraten en drankje

 
Met de reeks bijeenkomsten ‘Dialoog in school’ wil Voion stimuleren dat de professionele dialoog in scholen wordt gevoerd over schoolontwikkeling, zeggenschap, onderwijstijd, taakbeleid en andere relevante thema’s. Ga in dialoog met betrokkenen vanuit school en de regio om gezamenlijk de toekomst richting te geven. Voion ondersteunt scholen op verschillende manieren. Wilt u meer weten over wat professionele dialoog precies is, welke praktijkvoorbeelden en voorbeelden van werkvormen er zijn? Bekijk het digitaal kennisdossier professionele dialoog op de website van Voion. 
Wilt u zelf ook een dialoogbijeenkomst in uw school, bestuur  of regio, waarbij collega’s uit andere scholen kunnen meedenken? Neem dan contact op met Voion, bel met Rebecca Schoon, tel: 06-23269901 of mail naar r.schoon@caop.nl of info@voion.nl.

Inschrijven