VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Kennisdelingssessie RAP op de vloer

woensdag 22 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum: 22 september 2021
Locatie: online
Tijd: van 09:00 tot 11:00 uur
Doelgroep: hoofdprojectleiders Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) vo/mbo
Gespreksleiders: Robert Hommen en Jack de Bruin

Voion organiseert voor de hoofd projectleiders van de RAP-regio’s vo/mbo op woensdag 22 september de kennisdelingssessie ‘RAP op de vloer’. Doel van deze bijeenkomst is om kennis met elkaar uit te wisselen op welke wijze meer betrokkenheid binnen de RAP samenwerking gestimuleerd kan worden met de beroepsgroep.

In deze kennisdelingssessie staat één van de aandachtspunten uit de aanbevelingen van de Landelijke Aanjager Tekorten centraal; het betrekken van de beroepsgroep. ‘Uiteindelijk gebeurt het allemaal in de school’ en ‘het RAP-traject moet diep in de schoolorganisatie verankerd worden’. Deze uitgangspunten worden in de sessie besproken, hoe kunnen de regio’s dit concretiseren?

Deze kennisdelingssessie wordt tevens gebruikt als seizoenstart voor de komende ondersteuningsperiode. Tijdens de bijeenkomst zal tevens aandacht zijn voor de tussenrapportage die gaat over de voortgang en geboekte resultaten van het eerste schooljaar na de subsidietoekenning. Deze eerstejaarsevaluatie moet uiterlijk vóór 1 oktober 2021 bij DUS-i ingediend zijn.

Aanmelden
De hoofdprojectleiders hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. In de e-mail staat een aanmeldlink.