Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs

dinsdag 3 oktober 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Donderdag 22 juni 2017 Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Dinsdag 3 oktober 2017 Groningen, Leonard Springerlaan 23, 9727 KB Groningen

Miniproeverij, pak jij de handschoen O(O)P?
Vorig jaar heeft Voion het rapport Loopbanen van ondersteunend personeel voortgezet onderwijs gepubliceerd. Een van de conclusies is dat hoewel ondersteuners afwisseling en diversiteit als redenen voor tevredenheid met het takenpakket noemen, een uitbreiding van het takenpakket met extra werkzaamheden die buiten de functie vallen averechts kan werken. Een verbreding van het takenpakket dient goed afgestemd en ook beloond te worden. Ondersteuners hebben voornamelijk behoefte aan (door)groeimogelijkheden. Ongeveer driekwart wil binnen de functie beter worden en 83 procent wil doorgroeien naar een volgende functieschaal. Om hun loopbaan beter vorm te kunnen geven, vragen ondersteuners om een opleiding of scholing.

In deze miniproeverij georganiseerd door AOb, FNV-overheid en VOION gaan we nader in op Wat is ‘mooi werk' voor jou en hoe kan je sleutelen aan je takenpakket (jobcrafting) om je werk interessanter te maken en je loopbaanmogelijkheden te vergroten.  Je gaat in 8 stappen voor jezelf (en deels samen) aan de slag om te bepalen WAAR en HOE jij het beste kan sleutelen aan jouw eigen takenpakket, zodat het mooier werk oplevert. Je sluit af met concrete sleutelactie(s).  

Voor wie?
Deze miniproeverij is bedoeld voor onderwijsondersteuners (OOP-ers) werkzaam in het voortgezet onderwijs en primair onderwijs (funderend onderwijs). Los van de AOb en FNV-overheid leden zijn OOP leden van andere vakbonden en niet georganiseerde leden ook welkom. 

Hoe laat?
Het programma start om 16.00 uur, met inloop om 15.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Afsluitend is er een eenvoudige broodmaaltijd.  

 Tijd Activiteit
 15.30 Inloop en ontvangst met koffie / thee
 16.00 Plenaire opening en kennismaking
 16.45 Start miniproeverij: Wat is ‘mooi werk' voor jou? Hoe kan je sleutelen aan je takenpakket om je duurzame inzetbaarheid te vergroten aan de hand van Jobcrafting. Hoe ziet jouw takenpakket er tegenwoordig uit, en wat vind je daarvan? Waar sluit het goed aan op jouw talenten en ambities, en waarop lek je energie? Je gaat in 8 stappen voor jezelf (en deels samen) aan de slag om te bepalen WAAR en HOE jij het beste kan sleutelen aan jouw eigen takenpakket, zodat het je mooier werk oplevert. Je sluit af met concrete sleutelactie(s).
 17.45 Plenaire terugkoppeling / afsluiting
 18.00 Einde miniproeverij en broodmaaltijd

Opbrengst?
Na afloop van deze miniproeverij heeft u inzicht:
  • Hoe kun je bewust ‘mooi(er) werk’ creëren.
  • Aan welke knoppen gedraaid kan worden om je eigen loopbaanmogelijkheden te vergroten?
  • Concrete acties hoe je kan sleutelen aan je eigen takenpakket via jobcrafting.
  • Na afloop ontvang je het ‘76 tipsboekje voor onderwijsondersteuners’ van de AOb.
Wie begeleiden deze miniproeverij?
De volgende adviseurs/trainers van AOb en VOION begeleiden deze miniproeverij:
  • Rob Hommen, docent Lyceum Schöndeln, trainer OOP HEYY@SOML, hoofdbestuurder AOb
  • Jack de Bruin, senior trainer/adviseur 
Wat vragen we van jou?
Vooraf vragen we aan jou om:
  • Na te denken over je persoonlijke leervraag of andere vragen over dit onderwerp zodat we tijdens de miniproeverij deze kunnen laten terugkomen om op deze optimaal aan te kunnen sluiten bij je persoonlijke leerbehoefte.   
Aanmelden?
Via deze link www.aobevents.nl > verenigingsbijeenkomsten  

Aantal deelnemers?
Per keer kunnen maximaal 25 deelnemers aan deze miniproeverij deelnemen  

Investering
Deelname is gratis. Na aanmelding rekenen wij op je komst. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen, laat het dan uiterlijk twee dagen van tevoren weten in verband met de catering. We willen verspilling graag tegengaan. Bij een te late afmelding zijn wij helaas genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.