Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

MR-Informatiebijeenkomst over de gewijzigde Arbowet

dinsdag 7 november 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Dinsdag 7 november, 17.00 - 19.00 uur
FNV Vakbondshuis
Jacobs Catsplein 1
8913 CS Leeuwarden

Met ingang van 1 juli jl. zijn aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) extra voorwaarden toegevoegd om de betrokkenheid van werknemers bij hun duurzame inzetbaarheid (verder) te vergroten. Daarbij is ook de positie van de (G)PMR verstevigd. De AOb organiseert in samenwerking met Voion twee informatieve bijeenkomsten voor MR-en over dit thema.

Langer door (moeten) werken is – door het stijgen van de AOW-leeftijd en het wegvallen van ontziemaatregelen – voor veel onderwijswerknemers inmiddels een realiteit. Langer door (kunnen) werken is echter geen automatisme. Dit blijkt onder andere uit het gestaag stijgende ziekteverzuim bij 65-plussers (in het voortgezet onderwijs van 4,7% in 2013 naar 7,2% in 2015). Het is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers om maatregelen te treffen die veilig en (mentaal) gezond werken bevorderen. De wijzigingen in de Arbowet bieden een (minimaal) kader dat ervoor moet zorgen dat werknemers niet ziek worden van hun werk.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op:
• Achtergronden bij de gewijzigde Arbowet
• Wijzigingen per 1 juli 2017• Betekenis voor de (G)PMR
• Ondersteuning vanuit VOION en de AOb

De bijeenkomst wordt verzorgd door Emile Thijssen en Rick van Workum (VOION). Voor een broodje wordt gezorgd.

Doelgroep
MR-leden

Aanmelden
Deelname is gratis. Dezelfde bijeenkomst vindt op 6 november plaats in Zuidlaren. Aanmelden kan op de website van de AOb. 
sluit

preview