VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Online MR-netwerkbijeenkomst Krimp 2

donderdag 4 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Datum: 4 juni, 16:00 - 17:30 uur.
Locatie: Serie van 2 webinars

In deze serie webinars van de AOb wordt ingezoomd op het onderwerp krimp in de regio, de consequenties daarvan en de rol van medezeggenschap. De webinars zijn voor MR-leden verbonden aan een PO of VO school.

Er komen verschillende deskundigen aan het woord die vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheden het onderwerp krimp zullen belichten en dat koppelen aan de keuzes die moeten leiden tot het oplossen van de problemen die men op die weg tegenkomt.

Krimp heeft altijd te maken met formatie (korte en lange termijnsplanning), onderwijskeuzes, pedagogische en didactische aanpak, kwaliteit en uiteindelijk zelfs de vraag of de school (locatie) open kan blijven.

Krimp 2 op 4 juni, 16:00 - 17:30 uur
Programma:

  • Van 3 naar 2 scholen in Doetinchem door Henk van der Esch
  • Regionale samenwerking (in het kader van Regionale Aanpak Lerarentekort RAL) als mogelijke oplossing door Jack de Bruin
  • Voorbeelden uit de regio, maatregelen om om te gaan met krimp en lerarentekort
  • Rechten en plichten PO en VO: vragen die bij de AOb medezeggenschap binnenkomen over VO (formatie, taakbeleid)
  • Column van Coba van der Veer

Informatie en aanmelden
Op de dag zelf wordt een aanmeldlink verstuurd, waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen.
Meer informatie en aanmelden kan via de website van de AOb. Op 14 mei vond deel 1 plaats van deze webinar.