VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Online startbijeenkomst RAP vo en mbo

woensdag 2 september 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Datum en tijd: 2 september, tijd verschilt per regio
Locatie: Online via Teams

De subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) is toegekend en de uitvoering begint met de start van het nieuwe schooljaar nu echt. Voion organiseert een startbijeenkomst voor de regio’s in het vo en mbo om elkaar onderling beter te leren kennen en ervaringen en kennis uit te wisselen. Het opdoen van inspiratie en vragen stellen aan andere deelnemers van de groep is het uitgangspunt van deze bijeenkomt.

Deze ‘seizoenstart’- en kennisdelingsbijeenkomst vindt plaats op 2 september en wordt begeleid door Jack de Bruin en Robbert Hommen, regioadviseurs voor Voion.

Doelgroep
Deze online bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor (deel)projectleiders van de RAP-regio’s vo en mbo.

Programma
1. Check in, korte aftrap vanuit Voion e/o OCW en onderlinge kennismaking

2. Vraagstukken bespreken en gezamenlijke oplossing aandragen:

Regionaal informatiepunt
Een van de vereisten vanuit de RAP is het realiseren van een regionaal informatiepunt om informatie aan geïnteresseerden te geven die in de regio in het onderwijs willen gaan werken. Omdat we merken dat er veel behoefte bestaat aan het uitwisselen van ervaringen rond de opzet van een regionaal loket willen wij in clusters van regio’s onderling het gesprek aangaan. Hoever zijn jullie hier al mee en wat is nodig de volgende stap te zetten om tot (verdere) realisatie te komen?

Oriëntatiebijeenkomsten
Vanuit verschillende kanten zien wij diverse initiatieven ‘stranden’ nu fysiek informeren en oriënteren van (potentiële) zij-instromers niet mogelijk is, doordat het onderwijs op afstand noodgedwongen plaatsvindt. Een aantal regio’s heeft de afgelopen maanden al ervaring opgedaan met online informatie verstrekken en matchen. Welke kansen en mogelijkheden bieden deze online versies?

Mogelijkheden in aanpalende regio’s
Waar de afgelopen periode de reeds in de regio aanwezige informatieloketten en – websites tot uitvoering zijn gekomen constateren we dat goede potentiële kandidaten vanwege een te groot aanbod niet allemaal geplaatst kunnen worden. Bovenregionaal willen we jullie onderling in contact brengen om (waar het kan) vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

3. Afronden

Aanmelden
Projectleiders bij de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten in de regio’s ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.