Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Regionale bijeenkomsten Lerarentekort

woensdag 11 april 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Data:

15 maart 2018 van 13.30-15.30 uur: groen onderwijs
4 april 2018 van 16.00 – 19.00 uur: regio Friesland, Groningen, Drenthe
11 april 2018 van 15.00 - 17.00 regio Amsterdam

Kunt u steeds moeilijker aan goed gekwalificeerde docenten komen? Is het aantal sollicitanten dat reageert op uw vacatures aan het afnemen? Heeft u in de regio te maken met krimp en zijn er leraren over in de overschotvakken? Kampt u met de problematiek van lerarentekorten bij de tekortvakken? Deze en soortgelijke uitdagingen rond het lerarentekort in uw regio herkent u mogelijk. Reden waarom Voion en het Ministerie van OCW samen met schoolbesturen en lerarenopleidingen  in een regionale bijeenkomst wil bespreken wat we daar samen aan kunnen doen. Met schoolbesturen en lerarenopleidingen willen we nadenken over regionale oplossingen voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs.

Voion organiseerde het afgelopen jaar samen met OCW gesprekken in regio’s over de regionale aanpak van on(der)bevoegd naar bevoegd lesgeven. Uit de evaluatie bleek dat die gesprekken als heel waardevol werden ervaren en vaak tot vervolgactiviteiten in de regio hebben geleid. Daarom willen OCW en Voion nu op soortgelijke wijze graag met u in gesprek over een aanpak van de lerarentekorten in uw regio.

Regionale arbeidsmarktcijfers en stimuleringsregelingen
Schoolbesturen en lerarenopleidingen zijn zelf grotendeels in de lead als het gaat om het aanpakken van lerarentekorten en het bevorderen van regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. De afgelopen tijd zijn in opdracht van het Ministerie van OCW veel gegevens verzameld die een goed beeld geven van het lerarentekort en de regionale arbeidsmarktsituatie in uw regio. Die gegevens willen we graag met u delen en bespreken. Vervolgens voeren we graag met u het gesprek over welke aanpakken, instrumenten en regelingen er zijn die bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort of u helpen om de regionale arbeidsmarkt in evenwicht te brengen. Zo zijn er enkele landelijke regelingen die (aanvullende) scholing stimuleren. Ook zijn er samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en lerarenopleidingen die interessante experimenten hebben uitgevoerd. Mogelijk werken deze ook in uw regio of kan het u inspireren om een passende aanpak in uw regio op te zetten. Nieuwe innovatieve ideeën kunnen een kans krijgen via de nieuwe Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort van Voion

Vragen
Op dit moment worden er in diverse regio's bijeenkomsten gepland. Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of wilt u een bijeenkomst organiseren in uw regio? Neem dan contact op met de regioadviseurs van Voion:

  • Jack de Bruin, contactpersoon regio’s Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel | M: 06 22 93 96 65 | E-mail: j.debruin@caop.nl
  • Gerben Horst, contactpersoon regio’s Flevoland, Noord Holland, Utrecht. Zuid Holland| M: 06 20 57 95 63 | E-mail: g.horst@caop.nl
  • Tiny Rompen , contactpersoon regio’s Friesland, Groningen en Drenthe | M. 06-22652623 | E-mail: t.rompen@caop.nl
sluit

preview