Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling

donderdag 9 november 2017 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Data
2 november, Stadskasteel Oudaen, Utrecht
9 november, Dominicanenklooster, Zwolle

Loopbaanontwikkeling kan bijdragen aan de talentontwikkeling en professionalisering van uw medewerkers, verzuimreductie en aan teamontwikkeling. Maar hoe zorgt u voor een goede loopbaanontwikkeling van uw medewerkers? Hoe doen andere scholen dat? Welke instrumenten gebruiken ze daarbij met welk effect? Welke kansen ziet u in uw eigen school(bestuur)? En wat heeft u daarbij nodig?
Tijdens deze themabijeenkomsten presenteren twee scholen in een korte pitch hun ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Een aantal scholen heeft hun medewerkers loopbaanscans (test + gesprek) aangeboden. Zij hebben ervaren dat dit een goede start is, maar dat er meer nodig is om optimale effecten te bereiken. Het Professionaliseringsportaal-VO kan een goed vervolg zijn op de loopbaanscan. U krijgt een korte introductie op dit instrument, dat onlangs door Voion (in samenwerking met Focus en ORION) speciaal voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld.
Vervolgens krijgt u de mogelijkheid uw eigen ervaringen, ideeën en wensen te delen met de andere deelnemers.

Doelgroep
P&O-ers en directeuren

Programma
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.45 uur met aansluitend een netwerkborrel.

 14.00 – 14.30 uur                                   Ontvangst met koffie en thee
 14.30 – 15.00 uur Welkom en introductie
 15.00 – 15.15 uur Ron Dorreboom (Rector/ Dagelijks bestuurder, Stichting Openbaar vo Noordoost-veluwe), Joke Vliek (Personeelsfunctionaris, Stichting Openbaar vo Noordoost-veluwe) en Nicky Wilke (P&O-adviseur, Assink College) presenteren in een korte pitch hun ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling.
  • Wat was het uitgangspunt?
  • Welke activiteiten hebben ze ondernomen?
  • Wat was het effect?
  • Welke wens is er voor de toekomst?
 15.15 – 15.30 uur Pauze
 15.30 - 16.30 uur Rondetafelgesprekken
  • Hoe kan loopbaanontwikkeling of goed loopbaanbeleid bijdragen aan: professionalisering/talentontwikkeling, verzuimreductie en teamontwikkeling?
  • Welke kansen ziet u in uw eigen school(bestuur)?
  • Wat hebt u daarvoor nodig?
 16.30 - 16.45 uur  Conclusie en afsluiting
 16.45 uur  Start netwerkborrel
  

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Maximaal 25 deelnemers per bijeenkomst. Vol is vol!

Inschrijven