Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling

donderdag 2 november 2017 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Data
2 november, Stadskasteel Oudaen, Utrecht
9 november, Dominicanenklooster, Zwolle

Loopbaanontwikkeling kan bijdragen aan de talentontwikkeling en professionalisering van uw medewerkers, verzuimreductie en aan teamontwikkeling. Maar hoe zorgt u voor een goede loopbaanontwikkeling van uw medewerkers? Hoe doen andere scholen dat? Welke instrumenten gebruiken ze daarbij met welk effect? Welke kansen ziet u in uw eigen school(bestuur)? En wat heeft u daarbij nodig?
Tijdens deze themabijeenkomsten presenteren drie scholen in een korte pitch hun ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Een aantal scholen heeft hun medewerkers loopbaanscans (test + gesprek) aangeboden. Zij hebben ervaren dat dit een goede start is, maar dat er meer nodig is om optimale effecten te bereiken. Het Professionaliseringsportaal-VO kan een goed vervolg zijn op de loopbaanscan. U krijgt een korte introductie op dit instrument, dat onlangs door Voion (in samenwerking met Focus en ORION) speciaal voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld.
Vervolgens krijgt u de mogelijkheid uw eigen ervaringen, ideeën en wensen te delen met de andere deelnemers.

Doelgroep
P&O-ers en directeuren

Programma
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.45 uur met aansluitend een netwerkborrel.

 14.00 – 14.30 uur                                   Ontvangst met koffie en thee
 14.30 – 15.00 uur Welkom en introductie
 15.00 – 15.15 uur Yvonne Veenstra (personeelsfunctionaris, Meridiaan College), Julie Herrera (Coördinator personeel en salarissen, OMO) en Petra de Vries (HR adviseur Quadraam) en Tanja Schmitt (HR beleidsadviseur, Quadraam) presenteren in een korte pitch hun ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling.
  • Wat was het uitgangspunt?
  • Welke activiteiten hebben ze ondernomen?
  • Wat was het effect?
  • Welke wens is er voor de toekomst?
 15.15 – 15.30 uur Pauze
 15.30 - 16.30 uur Rondetafelgesprekken
  • Hoe kan loopbaanontwikkeling of goed loopbaanbeleid bijdragen aan: professionalisering/talentontwikkeling, verzuimreductie en teamontwikkeling?
  • Welke kansen ziet u in uw eigen school(bestuur)?
  • Wat hebt u daarvoor nodig?
 16.30 - 16.45 uur  Conclusie en afsluiting
 16.45 uur  Start netwerkborrel
  

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Maximaal 25 deelnemers per bijeenkomst. Vol is vol!

Inschrijven

sluit

preview