Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Hein van Asseldonk

Hein van Asseldonk

Hein van Asseldonk | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Naast zijn functie als vice-voorzitter van de VO-raad, is Hein van Asseldonk penningmeester en werkgeverslid van Voion. 

Andere nevenfuncties zijn onder andere:
  • Lid Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter VO-raad
  • Lid Dagelijks Bestuur VO-platform Haaglanden
  • Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Haaglanden
  • Lid en sinds 2009 voorzitter van de Adviesraad VO van het CITO te Arnhem
  • Lid Raad van Advies PPMO (Project en Programma Management Onderwijs
  • Lid Raad van Toezicht Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
  • Bestuurslid Nederlandse School voor Onderwijsmanagement NSO  

Bekijk het LinkedIn profiel van Hein van Asseldonk