Bestuur Voion | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Jan Jacob van Dijk

Jan Jacob van Dijk

Jan Jacob van Dijk | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Jan Jacob van Dijk is naast zijn functie als gedeputeerde voor de provincie Gelderland de onafhankelijk voorzitter van Voion. Als gedeputeerde is hij verantwoordelijk voor regiocontracten en stedenbeleid, landelijk gebied, recreatie en toerisme, economie (arbeidsmarktbeleid), zorg en welzijn. Tussen 2002 en 2010 was hij lid van de Tweede Kamer. Daar had hij onder andere Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn portefeuille.

Momenteel heeft hij de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter steunstichting voor protestants christelijk onderwijs te Culemborg
  • Voorzitter Stichting Protestants-Christelijk Internaat te Culemborg 
  • Gastdocent European Social and Economic Law for the Master European Union Studies, Universiteit Leiden
  • Medewerker kindernevendienst Open Hofgemeente (PKN) te Culemborg
  • Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis "Rivierenland" te Tiel
  • Lid dagelijks bestuur EBN (Europese Beweging Nederland 
  • Bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 

Lees meer
U vindt Jan Jacob van Dijk op twitter via @JanJacobvDijk.