VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Alfa-college haalt seksuele diversiteit uit taboesfeer

Veilig en vitaal werken

Beleidsstukken en protocollen blijven papier als mensen in de school daar niet naar handelen. Het bestuur van het Alfa-college bekende kleur en steunde het project nadrukkelijk. En bij de nabesprekingen zette ieder zich in voor een open sfeer. Het Alfa-college wil een veilige school zijn voor leerlingen en voor medewerkers.

Het ROC  heeft daarvoor passend beleid geformuleerd en ondersteunt dat met zaken als een Regiegroep V.S. (Veilige School), beleidsmedewerker V.S. en  een coördinator V.S. die voorzitter is van de werkgroep V.S. op hun locatie. Ook zijn er protocollen voor handelen bij incidenten (te vinden op intranet). “We vinden het belangrijk dat we een veilige school zijn voor iedereen, ongeacht geloof, kleur of geaardheid”, zegt Groenbroek en daar heeft het theaterproject volgens haar absoluut toe bijgedragen. Wat het plan hielp realiseren, was dat het management er vrij snel warm voor liep en dat het college van bestuur openlijk steun uitsprak.

Bespreekbaar maken
Wil je als school seksuele diversiteit bespreekbaar maken, dan breng je wat in beweging en moet je barrières slechten. Mentoren die de nagesprekken liever niet op zich namen, kregen die ruimte, maar werden wel geacht aanwezig te zijn. Groenbroek: “Je krijgt in beeld, dat niet iedereen het bespreekbaar kan maken of vindt dat het bespreekbaar moet zijn.” Ook niet alle leerlingen stonden vanzelfsprekend open voor het stuk. De stijl van spelen, serieus en met humor, sprak aan, maar er was ook weerstand. “Leerlingen reageren niet altijd even genuanceerd. Maar zoals een schoolleider zei na een nogal schokkende reactie van een jongen (die na een gesprek uit zichzelf excuses aanbood): ‘Het is goed dat dit gebeurt, het maakt zichtbaar wat toch al leefde.’ “

Blokkades
Voor het gesprek met docenten en mentoren gelden dezelfde regels als voor de nabesprekingen met de leerlingen, vertelt Groenbroek. “Ga niet met het vingertje staan: jij mag dat niet zeggen, jij mag dat niet vinden. Kom niet met een eigen oordeel. Laat mensen uitpraten. Probeer ze met elkaar te laten praten. Dat kan pas als je ze de vrijheid geeft hun mening echt te geven. Juist als je mensen met elkaar in gesprek laat gaan, komen de blokkades boven. Dan heb je het meeste effect van het gesprek. Bovendien, als de ruimte er is, gaan mensen elkaar corrigeren.”Overigens vindt Groenbroek het belangrijk niet zomaar te gaan praten, maar naar aanleiding van een dvd of theaterstuk, waardoor een thema gaat leven. Ook belangrijk: voor medewerkers is het project afgesloten met een inspiratiemiddag, waar ze handvatten konden vinden voor verder praten en doen in de toekomst.