VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Arbo- en verzuimplan met draagvlak

vrijdag 16 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Op CSG Dingstede stelden ze met zorg de werkgroep samen en gingen een stevige discussie niet uit de weg.

Als je cruciale personen vanaf het begin bij de beleidsontwikkeling betrekt, creëer je op voorhand al draagvlak”, zegt Gerda van der Wal, hoofd bedrijfsvoering. De werkgroep die het arbo- en verzuimplan opstelde, bestond naast Van der Wal (ook vertegenwoordiger van het managementteam) en P&O-consulent Femke Lunter uit de staffunctionaris financiën, de coördinator bedrijfshulpverlening en een lid van de PMR.

Discussie
Vanaf september 2008 zijn de plannen in een aantal sessies grondig doorgewerkt. Daarbij riep de stelling ‘Verzuim is een keuze’ de meeste discussie op. “We willen mensen bewust maken dat ze in veel gevallen nog kunnen kiezen”, zegt Van der Wal. “We leggen de nadruk op wat iemand bijvoorbeeld na een kijkoperatie in de knie wél kan in plaats van wat hij tijdelijk niet kan.” Het managementteam ging uiteindelijk akkoord, maar in de PMR deed de uitspraak ook veel stof opwaaien. Daarom is besloten de visie op verzuim iets anders te formuleren. Zijn ze dan achteraf gezien niet te voortvarend geweest? ”Niet als je op het juiste moment pas op de plaats maakt”, vindt Van der Wal. “De discussie heeft veel losgemaakt en dat is goed”, zegt Lunter.

Wettelijke eisen
Deels is planvorming natuurlijk het samenbrengen van wat er al is. Leidinggevenden kregen bij de invoering van het verzuimprotocol al meer verantwoordelijkheid. De twee aparte plannen voor arbo en verzuim beschrijven het beleid in grote lijnen van 2009-2012. De concrete acties komen in jaarplannen, zoals de wettelijk verplichte RI&E en bijvoorbeeld onderzoek naar de effectiviteit van dienstverlening door de arbodienst versus een zelfstandige bedrijfsarts. Van der Wal: “Per onderdeel moeten we steeds afwegen of het primaire proces hier baat bij heeft.”

Jos Bruchhaus, VO-consultant van Voion fungeerde als extern klankbord in de werkgroep. “Hij bracht actuele kennis van wetgeving in en een brede ervaring. Ook gaf hij ons voorbeeldplannen, want al kan je die nooit kopiëren, het is fijn als je niet vanaf nul hoeft te beginnen.”

Meer informatie:
  • Samenspel P&O met leidinggevenden
    De meer zakelijke benadering van Van der Wal en Lunter was voor een aantal collega’s wel even schrikken. “Maar de meeste collega’s vinden onze visie ook verfrissend en waardevol. Je moet het samen langzaam opbouwen.” Lees verder.
  • Teams versterken
    Beleidsvorming en verbeteracties zijn geen keurig gescheiden trajecten. De school is dan ook hard aan de slag met een van de speerpunten uit het beleidsplan: werkdruk. Lees verder.

CSG Dingstede in Meppel

  • mavo, havo, vwo
  • 100 personeelsleden
  • 1000 leerlingen
  • 1 locatie  

Gerelateerde onderwerpen