Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Inspiratie

Arbo- en verzuimplan met draagvlak

vrijdag 16 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

De meer zakelijke benadering van Van der Wal en Lunter was voor een aantal collega’s wel even schrikken. “Maar de meeste collega’s vinden onze visie ook verfrissend en waardevol. Je moet het samen langzaam opbouwen.”

De cultuuromslag gaat stapje voor stapje. Lunter vat haar rol daarin samen met: “Sturend adviseren aan leidinggevenden en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over gewenst gedrag. P&O heeft hier een voorbeeldfunctie in.”

Duidelijke afspraken, snelle actie
“In het verleden kon een medewerker nog op het antwoordapparaat inspreken dat hij ziek was. Regelmatig schoot het erbij in direct contact op te nemen met de zieke. Nu gaat de ziekmelding via de leidinggevende en is het contact, tenzij dat onmogelijk is, altijd rechtstreeks dus niet via een partner.” De standaardvraag bij ziekmelding is wat er geregeld moet worden of overgenomen kan worden. “Als het meer lijkt dan een griepje wachten we niet de wettelijke zes weken, maar bespreken we al binnen twee weken hoe we verder gaan.”

Betrokkenheid is het belangrijkste
“Medewerkers moeten ook met een gerust hart ziek kunnen zijn. Dat betekent o.a. het regelen van een goede vervanging waar mogelijk. Ook sturen we nu sneller een bloemetje en is er vaker contact met de leidinggevende over de voortgang van het ziekteproces.”

Relatief sterke rol voor P&O
“Op een school van onze omvang is de P&O-consulent een spin in het web. Het middenkader staat deels zelf nog voor de klas en in het onderwijs gaan leerlingen terecht altijd voor.” Als casemanager houdt Lunter de P&O-zaken gaande.

Proces bewaken
Als de P&O’er het proces bewaakt, sterk is in monitoren, meedenkt en zorgt voor verslaglegging, uiteraard zonder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende over te nemen, scheelt dat leidinggevenden veel tijd. “Dan is de kans kleiner dat zaken blijven liggen en op lange termijn meer werk geven.”

Expertise inbrengen
Leidinggevenden komen snel toe de point, waardoor gesprekken soms niet gaan over dieper liggende oorzaken. Met haar kennis van gespreksvaardigheden kan Lunter daarin aanvullend zijn. “Dat wordt zeer gewaardeerd.”

De meerwaarde van zichtbaar zijn
“Omdat we in één gebouw zitten, zijn de lijnen kort. Je loopt zo naar mensen toe, kunt zaken makkelijk regelen. Als je aan dezelfde tafel als de docenten koffie drinkt, weet je wat er leeft en kun je je signalerende rol als P&O-er beter spelen.”  

Gerelateerde onderwerpen