Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Inspiratie

Arbo- en verzuimplan met draagvlak

vrijdag 16 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Beleidsvorming en verbeteracties zijn geen keurig gescheiden trajecten. De school is dan ook hard aan de slag met een van de speerpunten uit het beleidsplan: werkdruk.

“We hanteren de filosofie van het bureau dat we hebben ingeschakeld dat werkdruk niet bestaat, maar ervaren werkdruk wel”, zegt Van der Wal. “Het vertrekpunt zijn de teams. Elke medewerker vult vragenlijsten in over werkbeleving en bronnen van arbeidsvreugde. Met enkele teamleden wordt een interview gehouden. Vrijwillig, maar soms op uitnodiging, zodat een breed beeld (‘een teamfoto’) ontstaat, inclusief kritische geluiden.”

Werkplezier
De uitgangspunten van het project sluiten goed aan bij de ideeën op CSG Dingstede. “Volgens ons is het niet alleen een kwestie van minder uren in het taakbeleid”, zegt Van der Wal. “Soms heeft een medewerker moeilijk contact met zijn leidinggevende of voelt zich niet happy in een team. Zo zijn er meer oorzaken die het werkplezier verminderen en de werkdruk verhogen.”Binnen de landelijke pilot ‘Kwaliteit van arbeid’ kon de school meedoen met twee teams. Van der Wal wist de andere managementteamleden ervan te overtuigen, dat het de moeite waard was de pilot te verbreden naar alle teams. In totaal heeft de school vijf onderwijsteams, een onderwijsondersteunend team en het managementteam.

Onduidelijkheid
Zoals veel scholen is CSG Dingstede enkele jaren geleden begonnen met werken in docententeams. “Die teamstructuur kraakt nog”, zegt Van de Wal. “De belangrijkste algemene conclusie uit het onderzoek was dat onduidelijkheid bestaat over de taken en bevoegdheden van de teams. Onduidelijkheid kan frustraties geven en grotere werkdruk veroorzaken. Medewerkers weten niet altijd wat ze wel en niet van de teamleider kunnen verwachten. De vaksecties bestaan nog, maar zijn organisatorisch ondergeschikt aan de teams.Ook vinden docenten de teamagenda nog niet zo zinvol. Ze willen een inhoudelijke agenda die er toe doet. Teamoverleg ervaren ze nu nog te vaak als een moment waarop de teamleider mededelingen doet uit het managementteam.”

Om andere, meer teamgebonden, punten op te sporen doet een adviesbureau bij enkele teams interventies. Daarnaast is een professionaliseringsslag gaande van het management. Iedere leidinggevende krijgt individuele coaching. “Het begint bij de houding van het management. Leidinggevenden vervullen een voorbeeldfunctie.”  

Gerelateerde onderwerpen