VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Arbowijzer voor arbo van alledag

Veilig en vitaal werken

De omvang van het maximale dienstverband is teruggebracht en het periodiek lichamelijk onderzoek is vervangen door een korte maar krachtige keuring.

Minder uren draaien
Uit oogpunt van preventie is het dienstverband van docenten teruggebracht naar een maximum van 25 lessen. “De absolute grens is 1,1 werktijdfactor”, vertelt Ter Harmsel. “Dat is best lastig omschakelen voor mensen. Sommigen door financiën, zoals een hypotheek. Anderen vragen zich af waarom ze minder zouden gaan werken, ze hebben het immers jaren zo gedaan. Alleen zie ik al aankomen dat zo’n docent over tien jaar versleten is. Soms moet je voor een ander de rem erop zetten.”

Voor de school is het, net als voor de meeste andere scholen waarschijnlijk, wel balanceren. Groothedde (personeelszaken): “Het is een spanningsveld tussen medewerkers in bescherming nemen en zorgen dat je de onderwijstijd haalt, want daar zit de minister bovenop. Daarnaast heb je nog je vacatures.” Voor wat echt moet heeft de school de projectvorm bedacht, iemand werkt tijdelijk meer en wordt in die periode meer betaald.

Van Pago naar APK
Voorheen kregen 50+ers iedere vier jaar een periodiek arbeidsgezondheidskundigonderzoek, een Pago. Dat kostte volgens Ter Harmsel medewerkers vaak een hele ochtend. Sinds vorig jaar is dat automatisme afgeschaft. Nog steeds is een Pago mogelijk voor iedereen boven de 50 en ook jongeren krijgen geen ‘nee’ te horen, maar de algemene gezondheidscheck is nu de preventiekeuring van bureau Van Alphen (vandaar de afkorting APK).

Eenmaal in de anderhalf jaar krijgt iedere medewerker (‘vrijwillig verplicht’) een kort medisch onderzoek op bloeddruk, cholesterol, hemoglobyne en bloedsuikers. Het advies is meteen beschikbaar: goed, oppassen of actie ondernemen. De welzijnsvragenlijst met meer dan 1000 vragen heeft plaatsgemaakt voor één pagina met vragen over arbozorg, werkdruk, de teamleiding en de organisatie communicatie, die anoniem wordt verwerkt. Drie pagina’s met vragen over arbo, gezondheid en stress dienen als signalering voor medewerkers zelf, als bewustwording op deze terreinen.    

Arbowijzer voor arbo van alledag