VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Case studies Krimp en Onderwijs

woensdag 8 december 2010 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: provincie Limburg
Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau APE
Datum: september 2010  

In opdracht van de provincie Limburg heeft onderzoeksbureau APE vijf concrete casussen bestudeerd, waarbij schoolbesturen geconfronteerd werden met leerlingenkrimp. Op basis hiervan zijn enkele lessen voor schoolbestuurders op een rij gezet. De casussen zijn gekozen in samenspraak met de Themagroep Onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. In het rapport leest u welke ervaringen er in de vijf casussen zijn opgedaan. Tevens staan er strategieën voor succes en aandachtspunten benoemd voor de aanpak van leerlingenkrimp.  

Gerelateerde onderwerpen