VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document

dinsdag 14 juni 2016 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het invullen van de lange vragenlijst van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een flinke klus. Daarom heeft de Scholengroep Spinoza besloten de RI&E onder te verdelen in behapbare stukken die door verschillende experts worden ingevuld. En het gaat dan niet om het aftikken van alle vragen, maar om bewustwording: wat betekent deze vraag voor mijn school?

De Scholengroep Spinoza bestaat uit acht scholen in Leidschendam, Voorburg en Den Haag, van vmbo-basis tot gymnasium, en heeft een overkoepelend bestuur. Vanaf 2009 zijn de scholen de RI&E gaan actualiseren aan de hand van de webtool van Voion. Dat gebeurde vooral op de schoollocaties zelf, met supervisie en coördinatie vanuit het bestuursbureau. De laatste jaren is de Scholengroep bezig de actualisatie meer als een geheel te structureren en de verschillende RI&E’s gelijk te trekken. Daarin heeft Michiel van Hennik, adviseur huisvesting, een coördinerende taak: “Ik kijk hoe de RI&E inhoudelijk op de verschillende scholen is ingevuld en overleg daarover regelmatig met hen. Ervaringen van de ene school neem ik mee naar de andere.” 

Werk verdelen
De RI&E bevat een lange lijst met vragen en levert een hele hoop werk op. Door de functionaliteit van de Voion-webtool op een goede manier te benutten, kan de RI&E worden opgedeeld in verschillende stukken. Zo kunnen de coördinatoren onderdelen van de RI&E laten invullen door de experts binnen de school. Van Hennik: “De RI&E coördinator die op elke locatie aanwezig is, hoeft niet zelf te benoemen wat in het scheikundelokaal een risicopunt is. Hij of zij moet de juiste mensen aansturen om dat deel van de risico- of knelpunten in te vullen en er iets mee te doen.”

Helicopterview
Dat het zo’n uitgebreide vragenlijst is, vindt Van Hennik ook de kracht van de RI&E: “Je komt punten tegen waar je in eerste instantie niet aan dacht. Maar het risico bestaat dat mensen zich vastpinnen op die vragen. Bijvoorbeeld: is er een explosieveilige stofzuiger aanwezig? Als het antwoord nee is, denken mensen ‘oh jee, die moeten we dus aanschaffen’. Dan wordt het direct een knelpunt. “Maar het gaat bij de RI&E om de bewustwording. Het is vooral een handreiking om over zo’n punt na te denken en het risico in te schatten (evaluatie). Ga als organisatie na hoe groot het risico is. Een helicopterview is van belang: waarom wordt deze vraag gesteld? Misschien is het risico heel klein, met de kleine hoeveelheid aanwezige stoffen op onze school. Deze analyse kan al een eerste maatregel zijn en onderdeel vormen van het plan van aanpak. Een stapsgewijze planning helpt bij de communicatie en structureert de acties voor degene die de taak uitvoert.”

Inbouwen in standaardprocedures
Voor de webtool werkten mensen nog met een uitgeprinte lijst. “Als je die eenmaal hebt ingevuld, heb je een pak papier in je kast. Maar wat doe je ermee? Door die tool kunnen we de RI&E niet alleen behapbaarder maken, maar is ook duidelijk wat precies de status is. Zo blijft het niet bij het aftikken van de vragen, maar kun je het plan van aanpak gemakkelijker up-to-date houden en eenvoudiger in de standaardprocedures inbouwen. Op die manier maak je van de RI&E een levend document.

Scholen op koers met RI&E
Alle scholen van de Scholengroep Spinoza hebben inmiddels een geactualiseerde RI&E en een plan van aanpak. De volgende stap is de actualisering van de RI&E vormgeven in een cyclisch proces. Tijdens een vast jaarlijks overlegmoment over huisvesting op alle scholen, wordt de RI&E meegenomen. “Dan bespreken we de stand van zaken en kunnen we ervoor zorgen dat het plan van aanpak helder is, zodat de schooldirecties ermee aan de slag kunnen”, aldus Michiel van Hennik.
Lees verder>> 

Schoolvoorbeeld: Duidelijke structuur voor de uitvoering van de RI&E
Scholengroep Spinoza, met acht scholen in Leidschendam, Voorburg en Den Haag, werkt toe naar een duidelijke structuur voor de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit betekent de juiste mensen op de juiste positie en de taken helder formuleren.
Lees verder>>

De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document