VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Scholen op koers met RI&E

Alle scholen van de Scholengroep Spinoza hebben inmiddels een geactualiseerde RI&E en een plan van aanpak. Nu kunnen ze worden getoetst, zoals wettelijk verplicht is, en dat gebeurt door een extern bureau. “Zo’n toetsing is geen certificering, maar een ijkpunt”, zegt Michiel van Hennik. “Het is een soort APK van je RI&E. Dan kijkt een extern deskundige ernaar en die kan de school mogelijk verder helpen.”  

De volgende stap in de actualisering van de RI&E is dat deze als een cyclisch proces wordt vormgegeven. Van Hennik: “We hebben met alle scholen een vast overlegmoment over huisvesting in september. Daar nemen we de RI&E in mee. Dan bespreken we de stand van zaken en kunnen we ervoor zorgen dat het plan van aanpak helder is, zodat de schooldirecties ermee aan de slag kunnen. ”  

Inzicht
“Het belangrijkste is echter hóe je het aanpakt. Iedere school heeft zijn eigen specifieke situatie met specifieke knelpunten. Maar er zijn ook risico’s die op iedere school voorkomen en dan is het zaak om kennis hierover uit te wisselen en voordeel te halen uit een centraal gefaciliteerde aanpak. De webtool van Voion helpt daar inzicht in te krijgen en de aanpak te structureren.”  

Punt van aandacht
Een van de dingen waar de Scholengroep Spinoza tegenaan loopt in de praktijk, is een probleem met klimaatbeheersing, dat een veel voorkomend knelpunt is in schoolgebouwen. “Bijna alle schoolgebouwen van voor 2005 hebben geen klimaatinstallatie”, vertelt Van Hennik. “Een heel gebouw van een ventilatiesysteem te voorzien heeft nogal wat voeten in de aarde. Dat is dus iets voor de lange termijn.” Wat ook een punt van aandacht blijft, is dat er eigenlijk acht RI&E’s van de scholen zijn onder de paraplu van een organisatie brede RI&E. Die laatste gaat met name over personeelsbeleid. “Het verzuimbeleid wordt op centraal niveau georganiseerd met behulp van twee casemanagers en extern ingehuurde deskundigen (onder anderen de verzuimspecialist en de bedrijfsarts). De koppeling met de afzonderlijke schoolgerelateerde RI&E’s blijft daarbij wel van belang.”  

Zelf nadenken
Tot slot constateert Van Hennik dat er in een algemene branche-RI&E altijd vragen kunnen voorkomen die niet van toepassing zijn op bepaalde situaties van een specifieke school: “Je moet dus altijd zelf blijven nadenken.”  

De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document