VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het gaat om openheid en vertrouwen

Dat het taakbeleid geen prettige manier is om te werken, daarover zijn de meesten het op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer eens. Maar het taakbeleid opzij zetten, roept ook onrust op: “dan weten we niet meer wat iedereen doet.”

“We vinden dat het werk eerlijker moet worden verdeeld”, betoogt Paul Baartman. “En we moeten het hebben over de dingen die ertoe doen, niet over hoeveel uur er staat voor een taak. Het moet gaan over wat je doet, wat de kwaliteit is van je werk en wat het oplevert. Initiatieven stranden nu vaak op taakbeleid door de vraag hoeveel uur je ervoor krijgt. Want die uren zijn er niet.”

Aftasten
Nog maar sinds kort worden er gesprekken gevoerd over een nieuw taakbeleid, na het onderwijscafé en het debat in De Balie. In de wandelgangen heeft men het erover, de schoolleiding heeft het besproken en het leeft bij de MR, die een actieve rol wil spelen. Baartman benadrukt dat er wel een goede vorm voor moet worden gevonden: “Eerst aftasten en verkennend praten. We moeten het rustig aan doen en geen overhaaste beslissingen nemen. Het zal sowieso twee jaar duren voor we echt iets kunnen veranderen.

Consequenties
“De werkdruk moet omlaag. Dat kan niet met het huidige taakbeleid want dan krijg je een vervelende saneringsoperatie. Ik denk dat we op weg gaan naar een structuurwijziging, anders blijf je voortmodderen. Maar dat raakt wel aan veel zaken, daarover moet je goed nadenken. Het raakt aan de omvang van de deelscholen, want het is lastig werk verdelen met 35 man. Het raakt aan de financiën, de lessenverdeling, het personeelsbestand enzovoort. Dat vergt veel uitzoekerij. Je moet in het oog hebben op welke vlakken dit allemaal consequenties heeft. Daarover moet je eerlijk spreken. Het gaat om openheid en vertrouwen. De volgende stap is dan ook de gesprekken breder in de school te gaan voeren.”  

De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid