VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Functiemixambassadeur in de praktijk!

donderdag 16 juni 2011 | Onderwijsarbeidsmarkt

Stanislascollege (Delft)
Het Stanislascollege is 5.400 leerlingen en docenten 540 F.T.E. groot. Het Stanislascollege heeft zeven locaties in drie steden: Delft, Pijnacker en Rijswijk. De formele beleidsvaststelling berust bij het College van Bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs.

Het SBO sprak met Meindert de Schiffart, leraar Aardrijkskunde, kaderlid AOb, voorzitter GMR Stichting Lucas Onderwijs en lid van de VOC3L, een samenwerkingsverband van CVO Rotterdam, Lucas, Stichting LVO, Stichting Willibrord, OMO en Carmel, en Functiemix-ambassadeur.

Aanpak
Meindert de Schiffart is, vanwege zijn dertig jaar ervaring in het (G)MR-werk en zijn betrokkenheid bij het invoeren van de functiemix op het Stanislascollege vanuit zijn rol van voorzitter van de (G)MR, sinds kort werkzaam als ‘functiemixambassadeur’. Daarvan zijn er, op het moment van dit gesprek, zo’n dertig. Deze functie ziet hij als een verlengde van zijn rol als voorzitter van de (G)MR.Het Stanislascollege wil de functiemix in 2011 helemaal ingevoerd hebben. Daarmee ligt de school sterk voor op het schema. OCW vraagt immers om een totale werking in 2014.

Uitvoering
In januari 2011 is een startbijeenkomst geweest, waarna de dertig functiemixambassadeurs van start zijn gegaan. Functiemix ambassadeurs zijn collega bestuurders, personeelsfunctionaris, directeuren, schoolleiders, MR-leden of leraren, die in de afgelopen periode ervaring hebben opgedaan met de invoering van de functiemix. De ambassadeurs komen uit zowel het po als het vo. Deze functiemix ambassadeurs bezoeken, meestal met z’n tweeën, scholen om daar hun advies te geven en eigen ervaringen te delen. Die scholen betalen daar niets voor. OCW bekostigt de ambassadeurs.De ambassadeurs gaan langs bij scholen uit zowel po als vo.
De procedure is als volgt: Een school vraagt, door middel van een vragenformulier, een bezoek aan via de site www.hetkaninhetonderwijs van het ministerie van OCW. De vragen van een school worden bij de ambassadeurs uitgezet waarna een ambassadeur zelf kan aangeven of hij/zij deze aanvraag op zich neemt. Daarna worden de ambassadeurs en de school gekoppeld. De gesprekken worden op de school gevoerd en duren ongeveer 1 dagdeel. Meindert de Schiffart beoordeelt de plannen en de vragen meer vanuit de beleidsmatige, rechtspositionele kant, gezien zijn achtergrond. De verwachtingen van de ambassadeurs zijn hoog.  Hij zegt daar over: ‘Dan zit je als ambassadeur zomaar ineens voor een heel directieteam. Je bent een luisterend en kritisch oor en je vertelt niet “Zo doe je het!”. Het doel van een gesprek is om de school te inspireren en te enthousiasmeren om actief verder te gaan met de invoering van de functiemix. 
Je deelt de kennis, wisselt de kritische succesfactoren, risico’s en valkuilen uit en je leert van elkaar. Men is bezig de kansen en de grenzen te ontdekken. En er wordt gezocht naar mogelijkheden grenzen te verschuiven. Er is meer mogelijk dan je denkt.’
Bij de uitrol van de functiemix zijn openheid en eerlijkheid heel belangrijk. Hoe moet je omgaan met weerstand en waarom krijgt de een wel iets en een ander niet? Je moet ervoor zorgen dat je geen onrust of een negatieve sfeer krijgt op de school. In onderwijsland zijn wij gewend om leerlingen te beoordelen maar wij zijn niet gewend om zelf beoordeeld te worden. Dat betekent een hele cultuurslag die je moet bewerkstelligen. Daar spelen de ambassadeurs een grote rol in.

Achtergrond
Scholen, die worden bezocht door de ambassadeurs, zijn serieus aan de slag met de functiemix. De scholen hebben vragen over knelpunten en hoe zij dit kunnen oplossen. “Zijn we op de goede weg?” Al zijn het vooral schoolleiders en managers, die de vragen stellen, moet de functiemix ook vanuit het perspectief van de leraar worden bekeken en ingevoerd. Scholen houden rekening met kwaliteitseisen. Ze willen het instrument vooral gebruiken om de kwaliteit van de medewerkers te verhogen. Dat heeft de functiemix juist ook te bieden. De functiemix is een mooi instrument!

Meer informatie
Voor iedereen die ondersteuning wil en kan gebruiken bij de (verdere) invoering van de functiemix is de website  http://www.hetkaninhetonderwijs.nl ingericht. Hier kunt u ook tijdens de zomermaanden terecht voor allerlei informatie over de functiemix en voor ondersteuning, zoals de hulp van een functiemix-ambassadeur. Want carrière als leraar? Groeien als leraar? Het kan!