VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Goede zorg voor medewerkers meten

vrijdag 16 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Naast een goede werkhouding en goede veiligheidsmaatregelen is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een belangrijk thema binnen het onderwijs. Veel docenten ervaren werkdruk. De werkgever heeft als taak ervoor te zorgen dat medewerkers daar niet aan onderdoor gaan. Binnen de RI&E is het dan ook een belangrijk thema.

Op het Hondsrug College in Emmen hechten ze veel waarde aan het welzijn van hun medewerkers. P&O functionaris, de heer Westerhof: “We zijn een school met zorg voor leerlingen en dat vertaalt zich ook naar de werksfeer waarin op een collegiale wijze samengewerkt wordt. Die werksfeer wordt door de medewerkers op prijs gesteld. Ze voelen zich gezien en gewaardeerd.’

In het kader van de RI&E deed Westerhof een kort onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting. “We hebben de Quickscan PSA uitgevoerd. Daarmee meet je onder meer zaken als pesten onder medewerkers, werkdruk, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Uit de resultaten van de Quickscan kregen we de bevestiging dat onze medewerkers zich over het algemeen psychisch goed voelen op hun werk.” Omdat het Hondsrug College het belangrijk vindt om hier aandacht aan te besteden, hebben ze naast de Quickscan twee andere projecten uitgevoerd in het kader van psychosociale arbeidsbelasting: Human Energy Management (HeM) en de Workability Index.
 
Energiebalans meten
Het HeM is een meetinstrument waarbij fysiek gemeten wordt hoe het met de energiebalans van medewerkers is gesteld. De methode meet het effect van de dagelijkse energieconsumptie en de mate van uitputting van het energieniveau van medewerkers op de korte termijn (enkele dagen), middellange termijn (enkele weken tot drie maanden) en lange termijn (meer dan drie maanden). Westerhof heeft de test ook ondergaan. “Na de meting kreeg ik de uitslag en een persoonlijk advies. Dat persoonlijke advies is bedoeld om werknemers te begeleiden in het optimaal benutten en vergroten van de energie.”

In 2008 deed het Hondsrug College mee aan de Workability Index. “Dat is ook een instrument van Arbo-VO (nu Voion!). Met deze index kun je meten in hoeverre de aanwezige arbeidskrachten voldoende zijn voor het resultaat dat van ze verwacht wordt. Als een organisatie op een afdeling bepaalde doelen wil behalen, zal een organisatie daarvoor ook de juiste mensen in dienst moeten hebben. Je kunt je voorstellen dat medewerkers die een ander doel moeten behalen dan waarvoor ze opgeleid zijn, op hun tenen lopen. Dat kan nooit goed zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting.” Westerhof vond deze instrumenten een goede manier om de psychosociale arbeidsbelasting in beeld te brengen.

Meer informatie
  • Quickscan: Snel & Handig meten
    De Quickscan PSA is een korte vragenlijst die erop gericht is vast te stellen of (oorzaken van) psychosociale arbeidsbelasting nader onderzocht moet worden. Het Hondsrug College in Emmen maakte gebruik van de vragenlijst die onderdeel is van de RI&E. Lees verder.

    Het Hondsrug College in Emmen
  • 250 medewerkers
  • 2000 leerlingen
  • vmbo, havo en vwo-onderwijs  

Goede zorg voor medewerkers meten

Gerelateerde onderwerpen