VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Gunstige deal door Europese aanbesteding van arbodienstverlening

Veilig en vitaal werken

“Bij de uiteindelijke keuze van een arbodienst gaat het niet alleen om goed of slecht, maar welke arbodienst het beste bij je instelling aansluit.” Voor Onderwijsgroep Noord stond vanaf het begin vast dat de bedrijfsarts een centrale rol zou krijgen in het gezondheidsmanagement.

Standplaats centraal bureau
“We verwachten een heel duidelijke bijdrage van de bedrijfsarts om gezondheidsmanagement naar een hoger niveau te trekken,door ondersteuning van de directeuren, analyse van verzuimcijfers en advies over preventie. Waar nodig wordt hij daarbij ondersteund door de arbodienst. De arts is, als adviseur, deel van onze organisatie. Daarom is het belangrijk dat hij vanuit het centraal bureau werkt.”

Arts met een duidelijk profiel
“Behalve de directe beschikbaarheid hechten wij aan een no-nonsense aanpak. Dat de bedrijfsarts durft door te pakken, stelling neemt. In het belang van de werknemer en van de organisatie.”

Gebruik maken van deskundigheid

“Je kunt ook een arbeidsdeskundige centraal stellen, maar wij willen er zeker van zijn dat we de goede dingen doen, dat een zieke medewerker inderdaad wel op tijd bij de arts is langs geweest. Bovendien, de arts kan juist vanuit zijn deskundigheid meedenken over het gezondheidsmanagement.”

Verbeterslag maken
“Omdat we ons beleid goed bekeken hebben, zijn duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen. Procedures aanscherpen, werken aan een goede dossieropbouw en zorgen dat de bedrijfsarts altijd informatie krijgt van de directeur voordat hij een gesprek heeft met een zieke werknemer.”

Flexibel blijven
Door alle overige diensten te scharen onder additionele dienstverlening houden scholen de vrijheid diensten en producten ook elders af te nemen. “Als grote instelling heb je een uitgebreid netwerk. Voor de behandeling van rsi-klachten wil je wél die goede fysiotherapeut kunnen inhuren die je kent.”

Resultaatafspraken
In de overeenkomst met de nieuwe arbodienst zijn resultaatafspraken over bijvoorbeeld verzuimpercentages opgenomen. Dat geeft meer garanties op de kwaliteit van de geleverde diensten.

Gunstige deal door Europese aanbesteding van arbodienstverlening