VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Invoering functiemix - Onderwijsgroep Fier (Stiens)

maandag 3 september 2012 | Onderwijsarbeidsmarkt

Twintig scholen van de Friese gemeenten Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel werken samen in onderwijsgroep Fier. Om het personeel te informeren over de functiemix is er in de school gestart met een studiedag. Tijdens deze dag kregen de medewerkers goede basisinformatie. Op de dag deden de medewerkers ook meteen aan zelfreflectie. In een later stadium heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) de teams van de scholen van onderwijsgroep Fier bezocht.

De invoering van de functiemix is bij Fier volgens een plan van aanpak gegaan. De functiemix is gekoppeld aan het vraagstuk: ‘Zijn er excellente leerkrachten?’ De uitkomst was een contentieus geschreven beoordelingsbeleid. Het beleid bij Fier is gebaseerd op content en niet op cijfers die gehaald moeten worden.Centraal staat het behalen van HBO+ niveau om in aanmerking te komen voor een LB-functie. 

Uitvoering
Op bestuursniveau is het plan goed aangevlogen, maar tijdtechnisch was het niet realiseerbaar om nieuwe mensen aan te nemen. Ook niet om genoeg mensen te benoemen op een LB- of LC-functie. Als een echt knelpunt ziet Helder dit niet. Hij vindt de streefpercentages van OCW geen doel, maar een uitkomst. ‘Zijn er wel excellente leerkrachten op HBO+ werk- en denkniveau?’ Die vraag heeft Fier zichzelf gesteld. De hogescholen moeten dit niveau creëren, maar de certificering is niet goed doordacht. Daarnaast is het ook zeer vaag wélke organisatie wélke opleidingen aanbiedt om aan dat HBO +niveau te komen. Wat gebeurt er met een goede docent die niet opgeleid is tot HBO+ niveau, die wel in aanmerking wil komen voor LB maar niet weet bij welke opleiding hij terecht kan? Kan deze docent dan benoemd worden? Er zitten onduidelijkheden in het beleid van OCW. Het functiemixsysteem is prima, maar er kleven te veel regels aan die de school zelf zou moeten mogen uitvinden. Daarnaast vindt Helder dat de scholen zelf moeten aangeven welke functies ze nodig hebben. Waaraan hebben ze behoefte binnen hun school? Binnen hun team? Nu wordt het in detail vanaf boven opgelegd, ‘een spoorboekje met streefpercentages als doel’.

Achtergrond
Het tempo waarbinnen de functiemix nu moet zijn geïmplementeerd is te hoog, de tijd te kort en de regeling te rigide. Het is daarbij nog de vraag of lumpsum wel afdoende is. De invoering van de functiemix heeft een domino-effect. Sinds 2006 is de school (bestuur) zelf verantwoordelijk voor haar financieel beleid. Toen was de vraag: kan ik de leraar voor de klas überhaupt betalen? Voor beloningsdifferentiatie was wel al geld, maar daar werd bij Fier niet aan gedaan. Niet via extra salaris en het loonstrookje, maar wel in de vorm van opleidingen. Wat betreft regionale ondersteuning bij de invoering van de functiemix heeft Fier meegedaan aan een pilot  om ervaringen op te doen en met anderen te delen.