VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Inzoomen op werkvermogen helpt verzuimbeleid vooruit

dinsdag 2 oktober 2012 | Veilig en vitaal werken

Inzoomen op werkvermogen helpt verzuimbeleid vooruit Greep krijgen op ziekteverzuim was een belangrijke prioriteit op het Dorenweerd College in Doorwerth. De school zette de eerste stappen naar een gezondheidsbeleid door het verzuimprotocol te herzien en de discussie over verzuim te openen. Het project Werken aan werkvermogen gaf nieuwe handvatten voor maatregelen.

Het Dorenweerd College was jaren geleden een zeer zwakke school. Nieuwe rector Rex Couzijn had daar de eerste periode zijn handen meer dan vol aan. Daarna wilde hij zo snel mogelijk een goed gezondheidsbeleid opzetten. Het ziekteverzuim lag nog steeds boven het landelijk gemiddelde.

Werkbeleving
Gelukkig toeval was, dat Arbo-VO (nu! Voion) in die periode, scholen zocht voor deelname aan het project Werken aan werkvermogen. Dit project is gebaseerd op de Work Ability Index (WAI), een vragenlijst waarmee het werkvermogen van werknemers in kaart wordt gebracht. Werkvermogen is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk naar tevredenheid uit te voeren. Het is de balans tussen enerzijds de mentale en fysieke capaciteiten van een werknemer en anderzijds de eisen die het werk aan deze werknemer stelt. Aan de vragenlijst zijn ook vragen toegevoegd over werkbeleving (psychische klachten, ervaren werkdruk en werktevredenheid) en over de schoolorganisatie (werksfeer, leerlingengedrag en onderlinge verhoudingen). Wetenschappelijk is aangetoond, dat de WAI een goede voorspeller is voor uitval op korte of middellange termijn.

Privacy staat voorop. Individuele uitkomsten worden alleen teruggekoppeld naar de werknemer. Wie in de gevarenzone zit, krijgt een uitnodiging voor een werkbelevingsgesprek met een externe coach. De werkgever krijgt een totaalscore, die wel aanknopingspunten biedt voor algemene maatregelen.

Evidence based
Rex Couzijn, personeelsfunctionaris Mariejan Wagter, MR-voorzitter Marc Barends en Anita Verzijl, VO-consultant bij Arbo-VO, vormden een stuurgroep voor het WAI-onderzoek. “Als schoolleiding heb je wel een primair oordeel over het ziekteverzuim van collega’s, maar daar kun je de school niet mee in”, zegt Couzijn. “Het goede van de WAI is dat het een systematisch en evidence based onderzoek is.” Omdat het doel van de WAI in de eerste plaats is om individuele werknemers zicht te geven op hun werkvermogen, is het vooral ook een instrument dat bewustwording kweekt. “De kracht van de WAI is dat het ziekteverzuim bespreekbaar maakt”, aldus Wagter. “Het maakt mensen bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun eigen keuzes. Je legt als werkgever niet alleen regels op, de werknemer gaat ook naar zichzelf kijken.” Barends verwelkomde de WAI omdat het een ‘professioneel en neutraal’ onderzoek is. “We vervlochten de WAI in de discussie rond de taakurenbelasting en werkdruk, een wat moeizaam proces. Met de WAI konden mensen meer hun verhaal doen en kon de school (anoniem) inventariseren wat volgens het personeel de moeilijke punten waren.”

Communicatie
Het project Werken aan werkvermogen droeg bij aan betere communicatie. Het belang van communicatie bleek al bij de aanscherping van het verzuimprotocol. Eerst daalden de verzuimcijfers om daarna weer te stijgen. Afdelingsleiders hadden behoefte aan ondersteuning. Couzijn: “Daarnaast moest veel nadrukkelijker worden gecommuniceerd over het ziekteverzuim. Het was absoluut een belangrijk onderwerp, maar alleen op mijn kamer.” Dat betere afspraken zijn gemaakt over ziekmelding en terugkoppeling is een aanmerkelijke verbetering, vindt Barends. “Dat duidelijk is wie wat wanneer doet, voorkomt dat mensen, extreem gezegd, uit beeld verdwijnen.”
  • De schoolcultuur veranderen
    De WAI gaf een extra impuls aan maatregelen, die vaak via het integraal personeelsbeleid al in gang waren gezet. De functioneringsgesprekken zijn diepgaander en feedback geven is steeds minder taboe. Zo verandert langzamerhand de cultuur in de school. Lees verder.
  • VO-consultant als sparring partner
    Bij de uitvoering van het project Werken aan werkvermogen bleek Anita Verzijl, VO-consultant bij Voion, een ideaal klankbord voor de school. Nog steeds is zij sparring partner voor de personeelsfunctionaris. Lees verder.

Dorenweerd College

  • 100 personeelsleden
  • 900 leerlingen
  • school voor mavo, havo, vwo met tweetalig onderwijs
  • 1 locatie in Doorwerth