VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Inzoomen op werkvermogen helpt verzuimbeleid vooruit

Veilig en vitaal werken

Bij de uitvoering van het project Werken aan werkvermogen bleek Anita Verzijl, VO-consultant bij Arbo-VO, een ideaal klankbord voor de school. Nog steeds is zij sparring partner voor de personeelsfunctionaris.

Het gevoel van urgentie was groot, voelde Verzijl toen ze voor een eerste gesprek op het Dorenweerd College kwam. Ze adviseerde de school om eerst de situatie zoals die was goed in beeld te brengen. Met haar vragen bracht ze een proces van bewustwording op gang. Nadat de beslissing was genomen om het project Werken aan werkvermogen (de WorkAbility Index aangevuld met werkbeleving) aan te bieden aan de medewerkers, heeft Verzijl samen met Couzijn, Wagter en Marc Barends, voorzitter van de MR, een voorlichting voor het personeel georganiseerd. Wagter en Verzijl hebben het hele traject uitgeschreven. Dat gaf overzicht.

Verbinding
De WAI is een goed instrument maar niet meer dan dat. De gesprekken tussen de consultant, de rector en de personeelsfunctionaris gingen daarom altijd ook de breedte in. Wagter en Couzijn vinden het grote pluspunt, dat Verzijl naast haar specifieke expertise goed weet wat er in het onderwijs speelt. Couzijn: “Zij kent schoolorganisaties heel goed en weet goed verbinding te leggen tussen het fenomeen ziekteverzuim en preventieve bedrijfsgezondheidszorg en de specifieke kenmerken die bij een school horen.” Wagter: “Ze herkent de problematiek en kan daar snel in meegaan. Vaak is voor haar een halve zin genoeg om het te begrijpen en dat werkt natuurlijk heel prettig.”

Expertise
Verzijl is heel duidelijk over haar rol en positie: “Jullie hebben zelf het traject in gang gezet. Ik ben daarin ondersteunend en begeleidend; een klankbord dat op gezette tijden kritische vragen stelt. De school moet het zelf doen en voelen ´het gezamenlijk doorlopen van het proces is misschien wel de essentie´. Je draagt het met z´n allen.” Een schoolleiding kent de eigen cultuur natuurlijk het beste. “Deze schoolleiding is zich ervan bewust dat er altijd dingen kunnen misgaan, maar dat je dan wel moet willen ingrijpen. Ze willen dat in goed overleg doen en laten het niet aan mij over of gaan zelf iets regelen. Je moet er samen voor gaan.” Met haar expertise helpt Verzijl om systeem in het beleid te krijgen, zegt Wagter. “Tijdens het WAI-onderzoek nam ik contact met haar op over hoe we de respons hoger konden krijgen. Ik legde haar teksten voor met de vraag hoe die overkwamen. In haar aanbevelingen herkenden we veel, maar de puzzelstukjes vielen in elkaar en we hebben alles nu op twee A4-tjes bij elkaar. Door een paar nieuwe zaken aan te pakken, kun je heel veel tegelijk doen. Zij heeft erover meegedacht waar de winst te behalen was.”

Visie
De wisselwerking tussen beiden is zo goed, dat Verzijl ook nu nog met enige regelmaat sparring partner is voor de personeelsfunctionaris. Als relatieve buitenstaander met veel ervaringen bij andere scholen, kan zij vaak snel de vinger op de zere plek leggen. “Zelf ben je op een bepaald moment zo verweven met de school, dat het goed is als iemand van buiten meekijkt”, zegt Wagter. Dat moet van twee kanten komen, vult Verzijl aan: “Mariejan wil graag leren en ze staat ervoor open om samen te kijken. Zij heeft een visie, samen met de schoolleiding en het bestuur, op een professionele organisatie die ze wil ontwikkelen. Daarom is het echt sparren. Zij neemt niets klakkeloos over en dat is heel belangrijk. Het beleid moet van jezelf worden.”  

Inzoomen op werkvermogen helpt verzuimbeleid vooruit