VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Koppeling individu en organisatie: gouden greep

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Samen aan de slag

Het pilotproject Werken aan werkvermogen omvatte – behalve individuele werkbelevingsgesprekken – ook een begeleidingstraject op organisatieniveau. Maarten Jan Stam van InHealth: “Een daadwerkelijke en duurzame verandering ontstaat pas als organisatiegerichte interventies hand in hand gaan met individuele ondersteuning.”

Zelfde methodiek, volledig verschillende uitkomsten. Dat kenmerkte de begeleidingstrajecten van InHealth bij Het Atrium en het Stedelijk College. “Ook in het vervolg zie je nu al verschillen”, aldus Maarten Jan Stam, die bij beide de trajecten uitvoerde.

Analyse
Voordat de scholen – ieder afzonderlijk –met het project aan de slag gingen, maakte Stam een analyse van de bestaande situatie. “Ik heb in kaart gebracht hoe het op deze scholen ervoor staat wat duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkeling van mensen betreft.” Deze analyse vormde het startpunt van een bijeenkomst met relevante betrokkenen: mensen van de MR, P&O, docenten, CvB en leidinggevenden.

Strategiekaart
Tijdens de bijeenkomst ging de groep zelf aan de slag. “De methode is participatief: samen sta je stil bij ambities en doelstellingen van de organisatie”, aldus Stam. “En bij de vraag hoe duurzame inzetbaarheid hier aan kan bijdragen.” De uitkomst van deze sessie is een strategiekaart met antwoorden op vragen als: waar staan we nu, wat willen we en wat is daarvoor nodig? “Elementen die terugkomen zijn onder meer cultuur, stakeholders, koers en communicatie.”

Verbinding
De strategiekaart is volgens Stam te vergelijken met een overzichtsfoto. Stam: “Samen met uitkomsten van de individuele gesprekken levert deze foto een roadmap op. Dat is in feite een film die het proces in de tijd zet en laat zien hoe je betekenis geeft aan de ambities van jouw organisatie. De roadmaps van Het Atrium en het Stedelijk College zijn gepresenteerd. Als het goed is weten ze nu hoe ze in actie moeten komen. Cruciaal daarbij is de verbinding tussen de interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de ambities en doelstellingen van de organisatie. Is die verbinding er niet, dan blijven interventies ad hoc en puur instrumenteel.”

Koppeling individu en organisatie: gouden greep