VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Koppeling individu en organisatie: gouden greep

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Verlaagd werkvermogen, wat dan?

In het pilotproject Werken aan werkvermogen kregen medewerkers van SCZ met een verlaagd werkvermogen een uitnodiging voor een gesprek met een werkbelevingscoach van PreventNed. “Mensen in beweging krijgen, dat is het doel van zo’n gesprek. Daarna moeten ze zelf aan de slag.”

De animo om met een werkbelevingscoach in gesprek te gaan, is zowel bij het Stedelijk College als Het Atrium, groot. “De ingevulde vragenlijst vormde het uitgangspunt voor het gesprek”, legt Arnold Scholten uit. Scholten is directeur van PreventNed en zelf ook werkbelevingscoach. Samen met zijn collega’s voerde hij de gesprekken in Zoetermeer. “De ervaring leert dat mensen meestal weten wat de oorzaak is van hun verlaagde werkvermogen. Ze missen alleen de handvatten om ermee aan de slag te gaan.”

Samen oplossen
In het werkbelevingsgesprek wordt duidelijk wat er aan de hand is. “Vaak nemen werknemers te veel hooi op hun vork”, zegt Scholten. “Gebrek aan prioriteiten stellen blijkt dan de oorzaak. Voor onderwijsprofessionals is lesgeven het belangrijkst. Toch gaat er heel veel tijd zitten in andere werkzaamheden, bijvoorbeeld administratieve taken. De kunst is dan om hier zelf wat aan te doen. Het gesprek aangaan met je leidinggevende kan een goed begin zijn. Werkgever en werknemer moeten uiteindelijk samen een oplossing zoeken en overeenkomen wat prioriteit heeft.”

Rapportage en analyse
Of de medewerker aan de slag gaat met het verlaagde werkvermogen, beslist hij zelf. “Klopt. De uitkomsten van het gesprek zijn niet bindend en de medewerker bepaalt of hij ze met zijn leidinggevende deelt.” Om deelnemers na een half jaar nogmaals te stimuleren om aan de slag te gaan, kunnen scholen ervoor kiezen een telefonische terugkoppeling met de coach te initiëren. “Deze aanpak werkt goed”, aldus Scholten.
De SCZ heeft wel een ‘overkoepelende’ rapportage en een analyse van PreventNed ontvangen. Scholten: “Wij turven de knelpunten en adviseren hoe scholen hiermee om kunnen gaan. Verlaagd werkvermogen is een signaal. Scholen moeten zich afvragen wat de oorzaak is en hun beleid erop aanpassen.” In Zoetermeer hebben ze die handschoen opgepakt.Koppeling individu en organisatie: gouden greep