VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Lerarenacademie Midden Nederland

dinsdag 21 juni 2011 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De lerarenacademie  

Het project de ‘Lerarenacademie Midden Nederland’ was gebaseerd op de veronderstelling dat docenten zelf verantwoordelijkheid (willen) nemen voor hun ontwikkeling en daar ook actief naar handelen. Om deze behoefte te ondersteunen beoogde het project met docenten een infrastructuur voor en door docenten te ontwikkelen, waarbinnen het leervermogen en het ontwikkel- en innovatiepotentieel van docenten in de regio Midden Nederland verder kan uitkristalliseren: een leernetwerk. Het project startte in januari 2008 en was op 1 januari 2010 afgerond. In de afronding is naar het verloop van het project gekeken en vanuit daar is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de implementatie van een dergelijk project in de toekomst.