VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering

maandag 26 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het mbo is met 26 instellingen en 32 vestigingen vertegenwoordigd in 21 regio’s bij de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Hoe kun je als mbo daarin de samenwerking positief beïnvloeden en nog meer samen bereiken bij het oplossen van vraagstukken op de arbeidsmarkt? Die vraag was aanleiding voor SOM om online bijeenkomsten RAP-mbo te organiseren.

Project- en programmaleiders en HR-professionals uit mbo’s die subsidie krijgen vanuit de RAP-regeling leren elkaar kennen en wisselen ervaringen uit op 7 oktober 2020. Drie thema’s komen aan de orde:

  • Regionale samenwerking van mbo en vo/po;
  • Sectoroverstijgende aanpak van arbeidsmarktknelpunten;
  • Effectievere aanpak van tekorten door samenwerking met andere partijen.

Bekijk de tips, ervaringen en successen in het verslag 'Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering'