VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Mindfulness: een ander perspectief op werkdruk

Veilig en vitaal werken

Over mindfulness

“In de basis kun je mindfulness definiëren als ‘zorgzame aandacht geven aan het moment van nu, zonder oordeel’,” vertelt Maureen Joyce, de docent die de Mindfulness-cursus voor Flevokans verzorgt. “Het inzicht dat je in dit moment kunt zijn, hier en nu, zonder bijgedachten aan alles eromheen, dat is stap één in het mentale proces waarmee je stress kunt verminderen of voorkomen. Tegelijk ontdek je via mindfulness ook hoe je geest nu eigenlijk werkt en geeft de cursus je voor het dagelijks leven mentale tools waarmee je in het moment kunt ontspannen en focussen en los komt van al die impulsen in en om je hoofd. Dat leidt ertoe dat je gezondere beslissingen gaat nemen.”

Intake
Joyce richt de cursus in op het voorkomen en verminderen van stress (‘mindfulness-based-stress-release’): “Omdat de meeste deelnemers nog niet weten wat mindfulness precies is, begin ik met het basisformat. Van daaruit link ik in de oefeningen naar de dagelijkse praktijk van docenten.” Het is voor Joyce essentieel om rekening te kunnen houden met individuele verschillen: “Daarom houd ik vooraf met iedereen een telefonische intake, waarbij ik vraag naar achtergrond en verwachtingen. Wat meespeelt, is dat collega’s elkaar bij de bijeenkomsten tegenkomen. Met zo’n persoonlijke cursus, geeft dat een ander soort kwetsbaarheid.”

Meerwaarde
De bijeenkomsten zelf (acht doordeweekse avonden én een zondagochtend) contrasteren sterk met de dagelijkse drukte en schoolomgeving, vertelt Joyce: “Uiteindelijk kom je hier om iets aan je welzijn toe te voegen. Dat is wat anders dan: ‘Ik moet wéér iets leren’. Als mensen hier de eerste avond binnenstappen, soms recht uit hun werk, treffen ze meestal verrast een matje, een meditatiekussentje en een dekentje aan. En dan begin ik ook nog eens direct met een aandachtsoefening, in volledige stilte en rust.” Niet dat de cursus een uitje is: “Ik werk geconcentreerd en de oefeningen kunnen best zwaar zijn.” De cursus vindt ook bewust plaats op een locatie, Stadsboerderij Almere, die in niets aan school doet denken. Van der Kroon merkt dat docenten daar gevoelig voor zijn: “Het effect is groter. Een andere meerwaarde is dat onze docenten tijdens de bijeenkomsten nu ook collega’s van andere scholen treffen. Dat maakt uitwisseling van ervaringen mogelijk.”

Zelfzorg
Tussen de bijeenkomsten door geeft Joyce ‘huiswerk’ mee, in de vorm van meditatieve oefeningen: “Mijn warme advies is er minimaal dertig minuten per dag aan te besteden.” Dat is niet altijd eenvoudig, ervoer ook Wind: “De eerste reactie is toch vaak: hoe maak ik daar tijd voor? Gedurende de cursus, kwam er een omslag. Omdat we leren hoe waardevol het is om tijd aan jezelf te besteden.” Joyce: “De liefde van docenten voor het onderwijs springt er direct uit. Maar het bewustzijn dat er ook zelfzorg nodig is om je zelf in deze omgeving staande te houden, daar kan nog winst geboekt worden.”

Alle aanwezigen zijn het er wel over eens dat mindfulness niet alleen mag staan in het beleid rond werkdruk. Cursussen als deze hebben vooral een positieve impact op de gevolgen van werkdruk (zoals stress) en minder op de oorzaken. Terwijl die oorzakelijke kant van het verhaal even belangrijk is.

Mindfulness: een ander perspectief op werkdruk