VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Ongeluk dwingt tot betere communicatie

Veilig en vitaal werken

Eigen regels verder aanscherpen

Het ongeluk heeft veel impact gehad. Allereerst zijn maatregelen genomen om de instructie te verbeteren en docenten houden elkaar consequenter aan het nakomen van afspraken. Ook andere aspecten van veilig werken zijn onder de loep genomen.

In de RI&E is een nieuwe procedure voor instructie opgenomen. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake, in maar ook buiten het overleg van de docenten. “Praktijkdocenten stemmen nu met elkaar af wat ze uitleggen en hoe, en doen het veel gedetailleerder en in kleinere groepen”, vertelt Viskil. “Ze checken meer of de instructie echt bij iedere leerling is overgekomen.” Belangrijk hulpmiddel is een logboek, met voor iedere machine een namenlijst en een docent die verantwoordelijk is. Heeft een leerling uitleg gekregen dan tekent hij af, met de datum erbij. In leerjaar 4 wordt de instructie herhaald. Docenten letten extra op overdracht als ze lessen van elkaar overnemen.

Noodstop
Een technische onvolkomenheid waar de inspectie nog op wees, was de lichtinval. Bij de machines is daarom nieuwe verlichting aangebracht. Verder is, naar een idee van de leerlingen zelf, bij elke machine aangegeven met groene en rode voetstappen waar ze wel en niet mogen staan. De plek van de noodstop wordt op aanraden van de arbeidsinspectie extra geel geschilderd, met oranje stip. De instructiekaart (van de methode ‘Techniek op maat’) is uitvergroot en hangt bij elke machine.

Brandveilig
De Arboscan-VO voor de risico-inventarisatie liep Viskil al zelf door. “Zo leer je de arbo goed kennen.” Hij laat zijn collega’s altijd kritisch meekijken en creëert zo bewustwording van veilig en gezond werken bij iedereen. In de ronde door de gebouwen die hij drie keer per jaar samen met de gebouwenbeheerder loopt, kwamen nog meer verbeterpunten naar boven. De afdeling techniek kreeg een aparte brandveilige kast voor gevaarlijke stoffen, en bij het werken in de praktijklokalen staan gevaarlijke stoffen tegenwoordig in lekbakken. Bovendien heeft Viskil veiligheidsbladen gemaakt voor de omgang met alle stoffen die in praktijkvakken worden gebruikt, zoals chemicaliën en remvloeistof.

Curriculum
Wel merkt Viskil dat de regels en de onderwijspraktijk op bepaalde punten met elkaar botsen. Bij volle bezetting worden op het leerplein Techniek Breed ongeveer tachtig leerlingen begeleid door vier docenten en twee leerpleinassistenten. “Hoe organiseer je dan de een-op-een begeleiding aan de machine?” zegt hij. “De consequentie is dat ze niet voldoende met machines werken, terwijl dat wel onderdeel is van het curriculum, want we willen voortrekkerschool zijn op onderwijsgebied. Dat probleem moeten we nog tackelen.”