VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Signaleringsmethode Werkdruk maakt werkdruk concreet en bespreekbaar

Veilig en vitaal werken

Een zo hoog mogelijke respons is essentieel voor de uiteindelijk effectiviteit van de Signaleringsmethode Werkdruk. Omdat scholen zo aan de slag kunnen op basis van representatieve en objectieve resultaten.

“Als ik een vragenlijst in de postvakjes leg, ben ik veel tijd kwijt ben om die ingevuld terug te krijgen. En dan nog is de respons vaak maar een procent of vijftig”, zegt Rookmaker. “Daarom hebben we dit onderzoek collectief georganiseerd. Dat wil zeggen: we hebben er letterlijk de donderdagmiddagvergadering van de docententeams voor gereserveerd. Na een korte voorlichting door onze VO-consultant van Arbo-VO, Jos Bruchhaus, nam iedere docent uit het team plaats achter de computer om het werkdrukonderzoek in te vullen. Het duurde alles bij elkaar maar een uurtje, ook omdat iedereen via e-mail al informatie en een inlogcode had ontvangen. En wie op dat moment echt niet kon, had de mogelijkheid om het achteraf alsnog te maken.” Het leverde de school een respons op die tegen de honderd procent lag: “Een fantastisch resultaat. De enige uitval bestond uit mensen die ziek waren en een enkeling die het onderzoek verkeerd had ingevuld.” Naderhand, op hetzelfde vaste overlegtijdstip, lichtte Jos Bruchhaus ook de rapportage over de onderzoeksresultaten van de verschillende docententeams toe.

Motivatie
Rookmaker ervoer het feitelijk als ‘een organisatie van niks’ om de respons bijna optimaal te krijgen: “Als je voldoende computers hebt, is het een kwestie van tijdstip aangeven en zorgen dat je iedereen bij elkaar hebt.” Wat volgens Rookmaker flink heeft meegeholpen is dat er intern motivatie bestond om mee te werken: “Uit de welzijnscheck was al gebleken dat werkdruk een issue was. De docenten waren zelf ook nieuwsgierig naar de herkomst daarvan.”  

Signaleringsmethode Werkdruk maakt werkdruk concreet en bespreekbaar