VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Signaleringsmethode Werkdruk maakt werkdruk concreet en bespreekbaar

Veilig en vitaal werken

Je kunt als school een aantal dingen doen om de effectiviteit van de Signaleringsmethode Werkdruk te verhogen. Rookmaker: “Eerste voorwaarde is voor mij dat je wat doét met de resultaten. Anders heeft het geen zin. Het bleek erg nuttig om van tevoren na te denken over mogelijke gevolgen, over wat ik zou doen als er dit of dat uit zou komen.

Goede planning
Het onderzoeksmoment op Leon van Gelder, na de zomer en voor de drukke kerstperiode, was bewust gekozen, omdat het voldoende ruimte gaf voor de vervolgstappen; de gegevensanalyse en onderzoeksrapportage. Tijdens de pilot deed Jos Bruchhaus de begeleiding. De Arbeidsinspectie verzorgde na afloop de analyse en rapportage, omdat het gebruikte oorspronkelijke onderzoeksinstrument van de Arbeidsinspectie kwam. Rookmaker: “Volgens planning zouden we de eerste gegevens twee weken later terugkrijgen. Om snelle feedback te garanderen en de rest van het schooljaar te hebben om ermee aan de slag te gaan.” Het duurde uiteindelijk echter tot januari voordat Rookmaker de resultaten met haar teams kon bespreken. “Dat kwam de effectiviteit niet ten goede: mensen hadden het alweer druk met andere zaken en het onderwerp leefde minder. Maar met name werd de tijdsspanne voor de follow-up erg krap. Het jaar ging alweer richting zomervakantie, en dus alweer richting de vervolgafname van het onderzoek”, zegt Rookmaker. Om de lijnen zo kort mogelijk te houden verzorgt Arbo-VO inmiddels zelf de gegevensanalyse en onderzoeksrapportage.

Eigen kennis
Doordat we het hele proces nu meermaals hebben doorlopen, hebben de teams zelf ook kennis opgedaan. Daarmee kunnen zij het gesprek zelf ook beter voeren; hebben we veel last van leerlingen, hoe zit het met middelen, hoe loopt onze eigen samenwerking? Wat dat betreft is de rol van het middenmanagement niet te onderschatten. Teamleiders moeten als eerste signalen oppikken, en erop inspelen. En natuurlijk moet werkdruk aan de orde komen tijdens functioneringsgesprekken. Rookmaker: “Analoog aan het onderzoek hebben we nadrukkelijk ook individuele gesprekken aangeboden – buiten school en volledig anoniem. Maar daar is geen gebruik van gemaakt.”

Afname op teamniveau
Het wordt in de procesbeschrijving niet zozeer vermeld, maar door het onderzoek in scholen op teamniveau af te nemen, weet je zeker dat de respons goed is en is het makkelijker om na afloop het gesprek aan te gaan over de resultaten. Qua tijdsinvestering kost het niks extra’s.  

Signaleringsmethode Werkdruk maakt werkdruk concreet en bespreekbaar